tuyencongchuc.vn

tuyencongchuc.vn's job listings

 1. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  04/07/2015
 2. ...
  location
  Date
  04/07/2015
 3. Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/07/2015
 4. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/07/2015
 5. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/07/2015
 6. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1678/KH-UBND ngày 26/6/2015 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh năm 2015. Theo đó, n ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/07/2015
 7. Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 tại Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh theo chỉ tiêu tuyển dụng như s ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/07/2015
 8. **Tệp đính kèm: Đơn đăng ký + Mẫu sơ yếu lý lịch ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/07/2015
 9. Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên có nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức ngạch Quan trắc viên trung cấp vào làm việc tại Trạm Khí ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/07/2015
 10. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/07/2015
 11. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/07/2015
 12. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  30/06/2015
 13. Ngày 25/6/2015, Hội đồng thẩm định tuyển dụng viên chức y tế cấp xã ban hành Kế hoạch số 1723/KH-HĐ thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  29/06/2015
 14. Thực hiện Công văn số 1025/ĐHTN ngày 26/5/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2015, ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  29/06/2015
 15. Để tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, ngày 26.6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức đối ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  28/06/2015
 16. Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: 1/ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  28/06/2015
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau: Chỉ tiêu và ngành tuyển dụng: 22 chỉ tiêu. Trong đó: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  28/06/2015
 18. Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 bao gồm các ngành như sau: Xây dựng (Cầu đườn ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/06/2015
 19. Trường Đại học Đồng Nai xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau: I. Đối tượng và điều kiện tuyển dụng – ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/06/2015
 20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/06/2015