tuyencongchuc.vn

tuyencongchuc.vn's job listings

 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn Việt Nam
  Date
  29/10/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Người đăng ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hai Phòng Hải Phòng, Việt Nam
  Date
  29/10/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau: TT VỊ TRÍ, CHỨC DANH SỐ LƯỢNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Nghệ An Việt Nam
  Date
  29/10/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Nghệ An Việt Nam
  Date
  29/10/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 917/TB-SNV về việc thi tuyển công chức năm 2014 như sau: 1. Số lượng và vị trí cần t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tỉnh Kiên Giang Việt Nam
  Date
  29/10/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Hà Nội, Việt Nam
  Date
  29/10/2014
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số: 392/QĐ-SNV ngày 13/10/2014 của Sở Nội Vụ Sơn La về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng bổ sung, thay thế viên chức s ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Sơn La Sơn La, Việt Nam
  Date
  29/10/2014
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Nghệ An Việt Nam
  Date
  27/10/2014
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Nghệ An Việt Nam
  Date
  27/10/2014
 10. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Nghệ An Việt Nam
  Date
  27/10/2014