Ngân hàng tuyển dụng

2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách hàng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Giám Đốc Phòng Giao Dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Phòng Giao Dịch, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Giám Đốc Phòng Giao Dịch

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Phòng Giao Dịch, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Phó Phòng/Trưởng Bộ phận Quản lý Rủi ro Thị trường, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Cộng tác viên bán hàng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Cộng tác viên bán hàng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp – SeABank Quảng Ngãi

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CV/CVC/CVCC Khách hàng doanh nghiệp – SeABank Quảng Ngãi, như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Ứng dụng ERP

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Ứng dụng ERP, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân viên Quản lý ứng dụng e-Banking

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý ứng dụng e-Banking, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
acb-bank-banchuan

ACB tuyển dụng Chuyên viên An toàn Bảo mật Hệ thống Công nghệ thông tin

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên An toàn Bảo mật Hệ thống Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – Hòa Bình

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – Hòa Bình, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Project Manager (IT)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Project Manager (IT), chi tiết như sau:  

12/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư, chi tiết như sau:  

12/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Quản trị vốn và Tài sản, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên thẩm định tài sản đảm bảo

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Thực tập viên tiềm năng vị trí Chuyên viên thẩm định tài sản đảm bảo, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Đà Nẵng

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Đà Nẵng, như sau:

12/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Nha Trang

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Nha Trang, như sau:

12/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh An Giang

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh An Giang, như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Thẩm định tài sản

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Thẩm định tài sản, cụ thể như sau:   

12/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng phòng Hỗ trợ Khách hàng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng phòng Hỗ trợ Khách hàng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Phó phòng Khách hàng – Ba Vì

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Phó phòng Khách hàng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook