Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đăk Lăk – Giao dịch viên, chuyên viên khách hàng thuộc các PGD tại các huyện

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đăk Lăk – Giao dịch viên, chuyên viên khách hàng thuộc các PGD tại các huyện , cụ thể như sau:  

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Thái Bình – Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Thái Bình – Tuyển dụng Chuyên viên khách hàng , cụ thể như sau:  

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Nam Định – Tổ trưởng Tổ KHCN, Chuyên viên Khách hàng tại các PGD

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Nam Định – Tổ trưởng Tổ KHCN, Chuyên viên Khách hàng tại các PGD , cụ thể như sau:  

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Đà Nẵng – Giao dịch viên

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Đà Nẵng – Giao dịch viên , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Đà Nẵng – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Đà Nẵng – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Đông Đô – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Cần Thơ – Giao dịch viên

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Cần Thơ – Giao dịch viên , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Lập trình ứng dụng Mobile

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Lập trình ứng dụng Mobile , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Trưởng nhóm Lập trình – TT Phát triển – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Lập trình – TT Phát triển – Khối CNTT , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Nam

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản – Khu vực Miền Nam , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) – Khối Ngân hàng đầu tư

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) – Khối Ngân hàng đầu tư , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Ngân hàng bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Ngân hàng bán lẻ , chi tiết như sau:  

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý Tài sản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý Tài sản , chi tiết như sau:  

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên Quản lý và Khai thác Tài sản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên Quản lý và Khai thác Tài sản , chi tiết như sau:  

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị/vận hành – Phòng Vận hành ứng dụng – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị/vận hành – Phòng Vận hành ứng dụng – Khối CNTT , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

Ngân hàng MBBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn , cụ thể như sau:

17/01/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBank VPBank AMC – Chuyên viên Thu hồi nợ sớm Tiểu thương – Đà Lạt, Kon Tum, Đắk Lắk, Tây Ninh, Mekong

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên viên Thu hồi nợ sớm Tiểu thương – Đà Lạt, Kon Tum, Đắk Lắk, Tây Ninh, Mekong , cụ thể như sau:

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC Kiểm soát hợp đồng mua và thanh toán – TNG Holdings

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC Kiểm soát hợp đồng mua và thanh toán – TNG Holdings như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Accounting / Auditing / Tax, Finance / […]

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVCC Quản lý thiết kế kiến trúc cao tầng – TNG Holdings

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVCC Quản lý thiết kế kiến trúc cao tầng – TNG Holdings như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Arts / Creative Design, Civil / Construction […]

16/01/2020

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý thiết kế kiến trúc khách sạn – TNG Holdings

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý thiết kế kiến trúc khách sạn – TNG Holdings như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 8 – 10 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Arts / Creative Design, Executive management DEPARTMENT TNG HOLDINGS […]

16/01/2020

Facebook