BacABank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

BacA Bank tuyển dụng Giám Đốc Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Và Thúc Đẩy Bán – [BAC A BANK – Khối Ngân hàng Bán Lẻ]

BacA Bank tuyển dụng Giám Đốc Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Và Thúc Đẩy Bán – [BAC A BANK – Khối Ngân hàng Bán Lẻ] , cụ thể như sau:

20/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên kiều hối – [BAC A BANK – Khối Ngân hàng Bán lẻ]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên kiều hối – [BAC A BANK – Khối Ngân hàng Bán lẻ] , cụ thể như sau:

20/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hưng Yên]

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hưng Yên] , cụ thể như sau:

15/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hồ Chí Minh]

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hồ Chí Minh] , cụ thể như sau:

15/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hà Giang]

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hà Giang] , cụ thể như sau:

15/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hưng Yên]

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hưng Yên] , cụ thể như sau:

12/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hồ Chí Minh]

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hồ Chí Minh] , cụ thể như sau:

12/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hà Giang]

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hà Giang] , cụ thể như sau:

12/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hồ Chí Minh]

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hồ Chí Minh] , cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Đà Nẵng]

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – Chi Nhánh Đà Nẵng] , cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – CN Vĩnh Phúc]

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – CN Vĩnh Phúc] , cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – Khu vực Hà Nội]

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – Khu vực Hà Nội] , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Chi nhánh Vĩnh Phúc]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Chi nhánh Vĩnh Phúc] , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Chi nhánh Hà Nội]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Chi nhánh Hà Nội] , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – CN Lạng Sơn]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – CN Lạng Sơn] , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Lào Cai]

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Lào Cai] , cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGĐ Lục Nam & PGĐ Việt Yên]

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Bắc Giang – PGĐ Lục Nam & PGĐ Việt Yên] , cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên bảo hiểm – [BAC A BANK – Khối Ngân hàng Bán Lẻ]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên bảo hiểm – [BAC A BANK – Khối Ngân hàng Bán Lẻ] , cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – CN Đà Lạt]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – CN Đà Lạt] , cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Thái Nguyên – Phòng Giao dịch Thịnh Đán]

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Thái Nguyên – Phòng Giao dịch Thịnh Đán] , cụ thể như sau:

27/09/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – [BAC A BANK – CN Thái Nguyên – PGD Phổ Yên]

BacA Bank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – [BAC A BANK – CN Thái Nguyên – PGD Phổ Yên] , cụ thể như sau:

27/09/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Đà Lạt – PGD Phan Chu Trinh]

BacA Bank tuyển dụng Giao dịch viên – [BAC A BANK – CN Đà Lạt – PGD Phan Chu Trinh] , cụ thể như sau:

27/09/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – CN Đà Lạt – PGD Phan Chu Trinh & PGD Xô Viết Nghệ Tĩnh]

BacA Bank tuyển dụng Kiểm Soát Viên – [BAC A BANK – CN Đà Lạt – PGD Phan Chu Trinh & PGD Xô Viết Nghệ Tĩnh] , cụ thể như sau:

25/09/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – CN Phú Yên, CN Đà Lạt]

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – CN Phú Yên, CN Đà Lạt] , cụ thể như sau:

25/09/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ – [BAC A BANK – CN Khánh Hòa, CN Đăk Lăk]

BacA Bank tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ – [BAC A BANK – CN Khánh Hòa, CN Đăk Lăk] , cụ thể như sau:

25/09/2019

Facebook
1 / 812345678