BIDV

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Quản lý khách hàng (Quản lý khách hàng)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Quản lý khách hàng (Quản lý khách hàng) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụQuản lý khách hàng Chức danhChuyên viên Số lượng9 Nơi làm việcSở giao dịch 3 (9) Hạn nộp hồ […]

30/09/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên, Nhân viên -Quản lý khách hàng; và Nhân viên Lái xe (Quản lý khách hàng)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên, Nhân viên -Quản lý khách hàng; và Nhân viên Lái xe (Quản lý khách hàng) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụQuản lý khách hàng Chức danhChuyên viên Số lượng11 Nơi làm […]

30/09/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Thanh toán, chuyển tiền quốc tế (Thanh toán)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Thanh toán, chuyển tiền quốc tế (Thanh toán) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụThanh toán Chức danhChuyên viên Số lượng2 Nơi làm việcTRỤ SỞ CHÍNH (2) Hạn nộp hồ sơ10/09/2019 – 20/09/2019 […]

12/09/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Tác nghiệp và TTTM (Tác nghiệp và TTTM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Tác nghiệp và TTTM (Tác nghiệp và TTTM) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụTác nghiệp và TTTM Chức danhChuyên viên Số lượng5 Nơi làm việcTRỤ SỞ CHÍNH (5) Hạn nộp hồ sơ10/09/2019 […]

12/09/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Tác nghiệp và TTTM; Chuyên viên – Chuyển tiền quốc tế (Tác nghiệp và TTTM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Tác nghiệp và TTTM; Chuyên viên – Chuyển tiền quốc tế (Tác nghiệp và TTTM) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụTác nghiệp và TTTM Chức danhChuyên viên Số lượng7 Nơi làm việcTRỤ […]

09/09/2019

Facebook

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Pháp chế (Pháp chế)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Pháp chế (Pháp chế) , cụ thể như sau: HÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụPháp chế Chức danhChuyên viên Số lượng3 Nơi làm việcBan Pháp chế (3) Hạn nộp hồ sơ14/08/2019 – 31/08/2019 Đợt tuyển dụngTuyển dụng […]

18/08/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Nhân viên-Hỗ trợ khách hàng (Hỗ trợ khách hàng)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Nhân viên-Hỗ trợ khách hàng (Hỗ trợ khách hàng) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụHỗ trợ khách hàng Chức danhNhân viên Số lượng1 Nơi làm việcHồng Hà (1) Hạn nộp hồ sơ12/08/2019 – […]

14/08/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Công nghệ Ngân hàng số (Công nghệ)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Công nghệ Ngân hàng số (Công nghệ) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụCông nghệ Chức danhChuyên viên Số lượng4 Nơi làm việcTRỤ SỞ CHÍNH (4) Hạn nộp hồ sơ15/08/2019 – 15/09/2019 Đợt […]

14/08/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Quản lý khách hàng-Tư vấn pháp lý, đầu tư (Quản lý khách hàng)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Quản lý khách hàng-Tư vấn pháp lý, đầu tư (Quản lý khách hàng) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụQuản lý khách hàng Chức danhChuyên viên Số lượng5 Nơi làm việcTRỤ SỞ CHÍNH […]

14/08/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Hỗ trợ khách hàng (Tư vấn Inbound) (Hỗ trợ khách hàng)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Hỗ trợ khách hàng (Tư vấn Inbound) (Hỗ trợ khách hàng) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụHỗ trợ khách hàng Chức danhChuyên viên Số lượng8 Nơi làm việcTrung Tâm Chăm Sóc Khách […]

07/08/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-01 Chuyên viên Quản trị thương hiệu; 01 Chuyên viên Biên tập Website tiếng Việt (Thương hiệu và QHCC)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-01 Chuyên viên Quản trị thương hiệu; 01 Chuyên viên Biên tập Website tiếng Việt (Thương hiệu và QHCC) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụThương hiệu và QHCC Chức danhChuyên viên Số […]

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Nhân viên-Kiểm ngân (Giao dịch viên)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Nhân viên-Kiểm ngân (Giao dịch viên) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụGiao dịch viên Chức danhNhân viên Số lượng2 Nơi làm việcCẩm Phả (2) Hạn nộp hồ sơ19/07/2019 – 23/07/2019 Đợt tuyển dụngTuyển […]

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Pháp chế (Pháp chế)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Pháp chế (Pháp chế) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụPháp chế Chức danhChuyên viên Số lượng3 Nơi làm việcBan Pháp chế (3) Hạn nộp hồ sơ05/07/2019 – 25/07/2019 Đợt tuyển dụngTuyển dụng […]

05/07/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Nhân viên-Hỗ trợ khách hàng (Hỗ trợ khách hàng)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Nhân viên-Hỗ trợ khách hàng (Hỗ trợ khách hàng) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụHỗ trợ khách hàng Chức danhNhân viên Số lượng1 Nơi làm việcHồng Hà (1) Hạn nộp hồ sơ03/07/2019 – […]

05/07/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

Ngân hàng BIDV tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ngân hàng bán lẻ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ như sau :

28/06/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

Ngân hàng BIDV tuyển dụng Kỹ sư/Cử nhân – Công nghệ thông tin

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cần tuyển kỹ sư/cử nhân Công nghệ Thông tin (CNTT), cụ thể như sau:

28/06/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

Ngân hàng BIDV tuyển dụng 32 cán bộ công nghệ thông tin

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng 32 cán bộ công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

16/06/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Quản lý khách hàng ĐCTC (Quản lý khách hàng)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Quản lý khách hàng ĐCTC (Quản lý khách hàng) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụQuản lý khách hàng Chức danhChuyên viên Số lượng4 Nơi làm việcTRỤ SỞ CHÍNH (4) Hạn nộp hồ […]

12/06/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Triển khai mô hình Quản lý rủi ro thị trường (Triển khai mô hình Quản lý rủi ro thị trường)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Triển khai mô hình Quản lý rủi ro thị trường (Triển khai mô hình Quản lý rủi ro thị trường) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụTriển khai mô hình Quản lý rủi […]

10/06/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Phòng chống rửa tiền (Phòng chống rửa tiền)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Phòng chống rửa tiền (Phòng chống rửa tiền) , cụ thể như sau: Nghiệp vụPhòng chống rửa tiền Chức danhChuyên viên Số lượng1 Nơi làm việcBan Quản lý rủi ro hoạt động & thị trường (1) Hạn […]

07/06/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Quản lý rủi ro hoạt động (Quản lý rủi ro hoạt động)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Quản lý rủi ro hoạt động (Quản lý rủi ro hoạt động) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụQuản lý rủi ro hoạt động Chức danhChuyên viên Số lượng2 Nơi làm việcBan Quản […]

07/06/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Xử lý nợ (Xử lý nợ)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Xử lý nợ (Xử lý nợ) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụXử lý nợ Chức danhChuyên viên Số lượng1 Nơi làm việcTrung tâm xử lý nợ (1) Hạn nộp hồ sơ27/05/2019 – […]

27/05/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-Pháp lý (Pháp lý)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-Pháp lý (Pháp lý) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụPháp lý Chức danhChuyên viên Số lượng5 Nơi làm việcTrung tâm xử lý nợ (5) Hạn nộp hồ sơ27/05/2019 – 09/06/2019 Đợt tuyển […]

27/05/2019

Facebook