LienVietPostBank

Agribank tuyển dụng 239 lao động cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tuyển dụng lao động cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, làm việc tại các vị trí:

14/08/2018

ViettinBank tuyển dụng Chương trình “Vững bước thành công cùng VietinBank” với gần 300 chỉ tiêu tuyển dụng trên toàn hệ thống

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng Chương trình “Vững bước thành công cùng VietinBank” với gần 300 chỉ tiêu tuyển dụng trên toàn hệ thống , cụ thể như sau:

30/07/2018

Vietcombank tuyển dụng đợt tháng 7 năm 2018

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng […]

18/07/2018

ViettinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính Qúy III.2018

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại các phòng/ban – Trụ sở chính , cụ thể như sau: I. Thông tin tuyển dụng: 1. Vị trí tuyển dụng: TT Đơn vị Khối nghiệp vụ Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Số lượng Mã vị trí 1 […]

09/07/2018

2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Thái Bình

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Thái Bình, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thẩm định Giá – Khối Thẩm định

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thẩm định Giá – Khối Thẩm định, cụ thể như sau:

03/08/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử (Tester) – Khối Ngân hàng số

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử (Tester) – Khối Ngân hàng số, cụ thể như sau:

03/08/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Lập trình viên Mobile (Android/iOS) – Khối Ngân hàng số

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

30/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Lập trình viên Java – Khối Ngân hàng số

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

30/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Chính sách nhân sự – Khối QTNNL

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Chính sách nhân sự – Khối QTNNL, cụ thể như sau:

26/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Phòng KPI và Quản lý chất lượng – Khối QTNNL

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Phòng KPI và Quản lý chất lượng – Khối QTNNL, cụ thể như sau:

25/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Tuyển dụng – Khối QLNNL

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Tuyển dụng – Khối QLNNL, cụ thể như sau:

25/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Thái Bình

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Thái Bình, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Đắk Nông

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Đắk Nông, cụ thể như sau:

17/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Phòng Khách hàng – Khu vực Hà Nội

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Phòng Khách hàng – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Kiểm ngân

LienVietPostBank tuyển dụng Kiểm ngân, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát hoạt động

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát hoạt động, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động – Tổ dự án Basel II – Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động – Tổ dự án Basel II – Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro, cụ thể như sau:

04/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên rủi ro tín dụng – Tổ dự án Basel II – Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên rủi ro tín dụng – Tổ dự án Basel II – Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro, cụ thể như sau:

04/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ – Chi nhánh Củ Chi

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ – Chi nhánh Củ Chi, cụ thể như sau:

03/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Quản lý Hành chính – Khối Văn phòng

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Quản lý Hành chính – Khối Văn phòng, cụ thể như sau:

03/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Giao dịch Chứng khoán nợ – Khối Nguồn vốn

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Giao dịch Chứng khoán nợ – Khối Nguồn vốn, cụ thể như sau:

02/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Xây dựng cơ bản – Khối Văn phòng

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Xây dựng cơ bản – Khối Văn phòng, cụ thể như sau:

02/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Phòng Khách hàng

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Phòng Khách hàng, cụ thể như sau:

29/06/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kỹ thuật nghiệp vụ – Phòng Vận hành và kỹ thuật – Khối Ngân hàng số

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

28/06/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

27/06/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Nhân viên Lễ tân – Khối Văn phòng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

27/06/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định định chế tài chính nước ngoài – Khối Thẩm định

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

26/06/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thẩm định Giá – Khối Thẩm định

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

26/06/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Triển khai sản phẩm Huy động, dịch vụ khách hàng cá nhân – Khối Sản phẩm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

25/06/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh khách hàng doanh nghiệp – Khối Sản phẩm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

25/06/2018

Facebook
1 / 212