LienVietPostBank

ACB tuyển dụng 540 thực tập viên

Lấy cảm hứng từ những lo lắng ngổn ngang của các bạn sinh viên năm cuối khi sắp bước vào thị trường lao động cũng giống như một khối rubik chưa hoàn thiện, câu chuyện The Next Banker 2019 năm nay muốn kể với các bạn chính là làm cách nào để Giải mã được khối rubik sự […]

03/10/2018

MBBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống cụ thể như sau:

05/09/2018

2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Sơn La

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Sơn La, cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ – Hà Nội

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ – Hà Nội, cụ thể như sau:

18/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc PGD Quảng Yên – Quảng Ninh

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc PGD Quảng Yên – Quảng Ninh, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Tổ Trưởng Tổ Khách hàng cá nhân – Bình Định

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Tổ Trưởng Tổ Khách hàng cá nhân – Bình Định, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Nội bộ – ĐắK Nông

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Nội bộ – ĐắK Nông, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách hàng Cá nhân – Gia Lâm – Hà Nội

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách hàng Cá nhân – Gia Lâm – Hà Nội, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên – Hà Tĩnh

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên – Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử (Tester) – Khối Ngân hàng số

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử (Tester) – Khối Ngân hàng số, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Lập trình viên Mobile (Android/iOS) – Khối Ngân hàng số

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Lập trình viên Mobile (Android/iOS) – Khối Ngân hàng số, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Quan hệ lao động – Khối QLNNL

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

23/09/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kỹ thuật nghiệp vụ – Phòng Vận hành và kỹ thuật – Khối Ngân hàng số

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

22/09/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ phát triển kinh doanh – Phòng giao dịch lớn Trường Chinh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

22/09/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Quản lý dự án – Khối CNTT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10/09/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Nhân viên Lễ tân – Khối Văn Phòng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10/09/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương & Phúc lợi – Khối QLNNL

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Tiền lương & Phúc lợi – Khối QLNNL, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Tuyển dụng – Khối QLNNL

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

05/09/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Thái Bình

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Thái Bình, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thẩm định Giá – Khối Thẩm định

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thẩm định Giá – Khối Thẩm định, cụ thể như sau:

03/08/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử (Tester) – Khối Ngân hàng số

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử (Tester) – Khối Ngân hàng số, cụ thể như sau:

03/08/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Lập trình viên Mobile (Android/iOS) – Khối Ngân hàng số

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

30/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Lập trình viên Java – Khối Ngân hàng số

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

30/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Chính sách nhân sự – Khối QTNNL

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Chính sách nhân sự – Khối QTNNL, cụ thể như sau:

26/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Phòng KPI và Quản lý chất lượng – Khối QTNNL

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Phòng KPI và Quản lý chất lượng – Khối QTNNL, cụ thể như sau:

25/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Tuyển dụng – Khối QLNNL

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Tuyển dụng – Khối QLNNL, cụ thể như sau:

25/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Thái Bình

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – Thái Bình, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Đắk Nông

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Đắk Nông, cụ thể như sau:

17/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Phòng Khách hàng – Khu vực Hà Nội

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Phòng Khách hàng – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
1 / 212