Maritime Bank

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư – TNG

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư – TNG như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Real Estate, Finance / Investment […]

20/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng – CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng – CTCP Tài chính FCCOM như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Dong Thap, Binh Thuan, Quang Nam JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION College EXPERIENCES 1 – 2 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Customer Service, Law / […]

20/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Thu hồi nợ chuyên trách – CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Thu hồi nợ chuyên trách – CTCP Tài chính FCCOM như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Khanh Hoa, An Giang, Ho Chi Minh, Ba Ria – Vung Tau, Da Nang JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION College EXPERIENCES 1 – […]

20/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tín dụng tại hiện trường kiêm Thu hồi nợ – CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tín dụng tại hiện trường kiêm Thu hồi nợ – CTCP Tài chính FCCOM như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Da Nang, An Giang, Can Tho, Binh Duong, Khanh Hoa, Ho Chi Minh JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent […]

19/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC Phân tích và báo cáo rủi ro – QLRR – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC Phân tích và báo cáo rủi ro – QLRR – MSB như sau: ABOUT THIS JOB ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance / Investment […]

19/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC/ CVCC Chính sách và Quản lý danh mục khách hàng đặc thù – QLRR – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC/ CVCC Chính sách và Quản lý danh mục khách hàng đặc thù – QLRR – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION College EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance […]

19/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC/CVCC Quản trị hệ thống lõi – KCN – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC/CVCC Quản trị hệ thống lõi – KCN – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY Negotiable INDUSTRY IT – Software, IT – Hardware / Network, Banking […]

19/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVCC Phát triển mạng lưới thanh toán – EB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVCC Phát triển mạng lưới thanh toán – EB – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ho Chi Minh JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance / Investment DEPARTMENT MSB DEADLINE […]

13/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Bán hàng ngân hàng giao dịch – EB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Bán hàng ngân hàng giao dịch – EB – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ho Chi Minh JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 4 – 5 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance / Investment DEPARTMENT MSB DEADLINE TO APPLY […]

13/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ (Quản lý con dấu thứ 2) – KVH – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ hỗ trợ (Quản lý con dấu thứ 2) – KVH – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ho Chi Minh JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Intermediate EXPERIENCES 1 – 2 Years SALARY 5,000,000 – 6,000,000 VND […]

13/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Vận hành kho quỹ – KVH – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Vận hành kho quỹ – KVH – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ho Chi Minh, Dong Nai JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Intermediate EXPERIENCES No Experience SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance / Investment DEPARTMENT MSB DEADLINE TO […]

13/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Trưởng phòng giao dịch – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Trưởng phòng giao dịch – RB – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION An Giang JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent EXPERIENCES 4 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance / Investment DEPARTMENT MSB DEADLINE TO APPLY 30/11/2019 JOB BENEFIT  Insurance  Travel opportunities […]

13/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng General Manager Ana Mandara Huế – TNH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng General Manager Ana Mandara Huế – TNH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Thua Thien Hue JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 10 – 12 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Restaurant / Hotel, Executive management DEPARTMENT TNH DEADLINE TO APPLY 15/11/2019 […]

11/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý thiết kế kiến trúc khách sạn – TNG

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý thiết kế kiến trúc khách sạn – TNG như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 7 – 10 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Architect, Executive management DEPARTMENT TNG HOLDINGS VIỆT NAM DEADLINE TO […]

11/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý tài sản & Phát triển mạng lưới – KVH – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Quản lý tài sản & Phát triển mạng lưới – KVH – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 7 – 10 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance / Investment DEPARTMENT MSB DEADLINE […]

11/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Vận hành chi nhánh – KVH – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Vận hành chi nhánh – KVH – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Bac Ninh JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Executive management, Finance / Investment DEADLINE TO APPLY 16/11/2019 JOB BENEFIT […]

11/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Vận hành Ứng dụng Lõi/ Ngành – TNTECH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Director JOB TYPE Permanent EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY 30,000,000 – 40,000,000 VND INDUSTRY IT – Software, IT – Hardware / Network, Executive management DEPARTMENT […]

11/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Human Resources Manager (Công ty ĐT&QL Khách sạn) – TNH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Human Resources Manager (Công ty ĐT&QL Khách sạn) – TNH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Team Leader / Supervisor JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 8 – 10 Years SALARY 30,000,000 – 40,000,000 VND INDUSTRY Human Resources DEPARTMENT TNH DEADLINE TO […]

11/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Kế toán tổng hợp (Viconship) – TNG

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Kế toán tổng hợp (Viconship) – TNG như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ho Chi Minh JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION College EXPERIENCES 2 – 3 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Accounting / Auditing / Tax DEPARTMENT TNG HOLDINGS VIỆT […]

08/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Vận hành kho quỹ – KVH – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Vận hành kho quỹ – KVH – MSB như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Intermediate EXPERIENCES No Experience SALARY Negotiable INDUSTRY Banking, Finance / Investment DEADLINE TO APPLY 16/11/2019 JOB BENEFIT  Insurance […]

08/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Pháp lý dự án – TNG

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Pháp lý dự án – TNG như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 5 – 7 Years SALARY Negotiable INDUSTRY Law / Legal Services DEPARTMENT TNG HOLDINGS VIỆT NAM […]

08/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ công nghệ (IT service desk) – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ công nghệ (IT service desk) – TNTECH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 1 – 2 Years SALARY 10,000,000 – 20,000,000 VND INDUSTRY IT – Software, […]

08/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh và Chăm sóc khách hàng – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh và Chăm sóc khách hàng – TNTECH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 1 – 2 Years SALARY 10,000,000 – 20,000,000 VND INDUSTRY Sales / Business […]

08/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh (Giải pháp công nghệ) – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh (Giải pháp công nghệ) – TNTECH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 3 – 5 Years SALARY 20,000,000 – 30,000,000 VND INDUSTRY IT – Software, IT […]

08/11/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Mạng và An ninh thông tin – TNTECH như sau: ABOUT THIS JOB WORK LOCATION Ha Noi JOB LEVEL Experienced (Non – Manager) JOB TYPE Permanent QUALIFICATION Bachelor EXPERIENCES 7 – 10 Years SALARY 15,000,000 – 25,000,000 VND INDUSTRY IT – Software, IT […]

08/11/2019

Facebook