Maritime Bank

Ngân hàng ViettinBank tuyển dụng đợt 4 năm 2019

Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu tại 15 chi nhánh trên toàn hệ thống.

24/08/2019

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hạ tầng – TNTECH

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hạ tầng – TNTECH như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 – 5 Years Salary 15,000,000 – 20,000,000 VND Industry IT – Software, IT – Hardware / Network Deadline to Apply […]

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp (AMC) – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp (AMC) – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 2 – 3 Years Salary Negotiable Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 26/09/2019 […]

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh – BBH – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ kinh doanh – BBH – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 7 – 10 Years Salary Negotiable Industry Insurance, Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 30/09/2019 Job […]

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và thúc đẩy bán – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ và thúc đẩy bán – RB – MSB như sau: Work Location Ho Chi Minh Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 30/09/2019 Job […]

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên chăm sóc khách hàng Trung tâm thương mại – TNS

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên chăm sóc khách hàng Trung tâm thương mại – TNS như sau: Work Location Ho Chi Minh Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification College Experiences 2 Years Salary Negotiable Industry Sales / Business Development, Customer Service, Administrative / Clerical, Finance / […]

19/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Kế toán công nợ Fanny -TNC

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Kế toán công nợ Fanny -TNC như sau: Work Location Ho Chi Minh Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 Years Salary Negotiable Industry Accounting / Auditing / Tax Deadline to Apply 23/09/2019 Job Benefit  Insurance  Travel opportunities  Incentive […]

16/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm tín dụng – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm tín dụng – RB – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 – 5 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 30/09/2019 Job […]

16/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân (BM) – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân (BM) – RB – MSB như sau: Work Location Ho Chi Minh Job Level Manager Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 4 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 30/09/2019 Job Benefit  Insurance  Travel opportunities […]

16/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh – RB – MSB như sau: Work Location Dong Nai Job Level Vice Director Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 5 – 7 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 30/09/2019 Job Benefit  Insurance  Travel opportunities  Incentive bonus […]

16/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên chính Quản lý hiệu quả bán hàng – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên chính Quản lý hiệu quả bán hàng – RB – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 – 5 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 30/09/2019 Job […]

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên/chuyên viên chính thu hồi nợ hiện trường – CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên/chuyên viên chính thu hồi nợ hiện trường – CTCP Tài chính FCCOM như sau: Work Location Khanh Hoa, Phu Yen, Quang Nam Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification College Experiences 1 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to […]

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Lễ tân – CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Lễ tân – CTCP Tài chính FCCOM như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Intermediate Experiences 1 – 2 Years Salary Negotiable Industry Administrative / Clerical Deadline to Apply 15/09/2019 Job Benefit  Insurance […]

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển mạng lưới – CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển mạng lưới – CTCP Tài chính FCCOM như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification College Experiences 1 – 2 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 15/09/2019 Job Benefit  Insurance […]

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giao dịch viên – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giao dịch viên – RB – MSB như sau: Work Location Ho Chi Minh Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification College Experiences Not required Salary Negotiable Industry Customer Service, Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 15/09/2019 Job Benefit  Insurance  Travel opportunities  Incentive […]

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Thư ký Kỹ thuật – TNS

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Thư ký Kỹ thuật – TNS như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 1 – 2 Years Salary 7,000,000 – 9,000,000 VND Industry Administrative / Clerical Deadline to Apply 30/10/2019 Job Benefit  Insurance  Travel opportunities  Incentive […]

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Hành chính nhân sự – TNS

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Hành chính nhân sự – TNS như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification College Experiences 3 – 5 Years Salary 7,000,000 – 7,500,000 VND Industry Administrative / Clerical, Human Resources Deadline to Apply 30/10/2019 Job Benefit […]

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Trợ lý Giám đốc Quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ – QLRR – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Trợ lý Giám đốc Quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ – QLRR – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 – 5 Years Salary Negotiable Industry Administrative / Clerical, Interpreter/ Translator Deadline […]

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Tác nghiệp dịch vụ ngân hàng số – NHS – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Tác nghiệp dịch vụ ngân hàng số – NHS – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Director Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 7 – 10 Years Salary 30,000,000 – 40,000,000 VND Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 21/09/2019 Job […]

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh – RB – MSB như sau: Work Location Tien Giang Job Level Manager Job Type Permanent Experiences 5 – 7 Years Salary Negotiable Industry Banking, Executive management, Finance / Investment Deadline to Apply 15/09/2019 Job Benefit  Insurance  Travel opportunities  Incentive bonus  Health checkup […]

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Trợ lý Giám đốc Quan hệ KHDN vốn đầu tư nước ngoài (FDI) – EB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Trợ lý Giám đốc Quan hệ KHDN vốn đầu tư nước ngoài (FDI) – EB – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 2 – 3 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline […]

11/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CV/CVCC Giải pháp Thanh toán và Quản lý tiền tệ – EB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CV/CVCC Giải pháp Thanh toán và Quản lý tiền tệ – EB – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 2 – 3 Years Salary 15,000,000 – 25,000,000 VND Industry Banking, Finance / Investment Deadline […]

11/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giao dịch viên – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giao dịch viên – RB – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 1 – 2 Years Salary 7,000,000 – 10,000,000 VND Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 30/09/2019 Job Benefit  Insurance  Travel […]

11/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư – TNG

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư – TNG như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 – 5 Years Salary Negotiable Industry Real Estate, Finance / Investment Deadline to Apply […]

11/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC phê duyệt tín dụng bán lẻ (sản phẩm thế chấp) – QLRR – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng CVC phê duyệt tín dụng bán lẻ (sản phẩm thế chấp) – QLRR – MSB như sau: Work Location Ho Chi Minh Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 2 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 15/09/2019 […]

11/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh – RB – MSB (Lạng Sơn)

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh – RB – MSB (Lạng Sơn) như sau: Work Location Lang Son Job Level Director Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 5 – 7 Years Salary Negotiable Industry Banking, Executive management, Finance / Investment Deadline to Apply 15/09/2019 Job Benefit  Insurance  Travel opportunities […]

10/09/2019

Facebook