National Citizen Bank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng 332 chỉ tiêu tại các chi nhánh toàn hệ thống

Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những Ngân hàng thương mại có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận luôn nằm trong Top dẫn đầu Ngành Ngân hàng. Đặc biệt, trong 6 năm liên tiếp, VietinBank  là Ngân […]

07/05/2019

Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị rủi ro thanh khoản thị trường – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị rủi ro thanh khoản thị trường – Khối Quản trị rủi ro , cụ thể như sau : Mã công việc: 059 Độ tuổi: 25-30 Số năm kinh nghiệm: 1-2 năm […]

22/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Cộng tác viên Nhân sự

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Cộng tác viên Nhân sự , cụ thể như sau : Mã công việc: 008 Độ tuổi: 23-25 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm: Hà […]

22/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Cộng tác viên Đào tạo

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Cộng tác viên Đào tạo , cụ thể như sau : Mã công việc: 023 Độ tuổi: 22-24 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm: Hà […]

22/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Hà Nội , cụ thể như sau : Mã công việc: 009 Độ tuổi: 22 – 26 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: Toàn […]

17/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin , cụ thể như sau : Mã công việc: 002 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn […]

17/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin , cụ thể như sau : Mã công việc: 035 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 01 – 02 năm […]

17/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên – Phòng Quản lý dịch vụ khác hàng và Chất lượng – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Phòng Quản lý dịch vụ khác hàng và Chất lượng – Khối Vận hành , cụ thể như sau : Mã công việc: 069 Độ tuổi: 23-35 Số năm kinh nghiệm: 0-1 […]

15/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên thúc đẩy bán hàng – Phòng Quản lý kênh phân phối và Bán hàng – Khối Ngân hàng bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên thúc đẩy bán hàng – Phòng Quản lý kênh phân phối và Bán hàng – Khối Ngân hàng bán lẻ , cụ thể như sau : Mã công việc: 070 Độ tuổi: 23-35 […]

15/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin , cụ thể như sau : Mã công việc: 002 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn […]

08/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Cộng tác viên Nhân sự

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Cộng tác viên Nhân sự , cụ thể như sau : Mã công việc: 008 Độ tuổi: 23-25 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm: Hà […]

08/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Nhân sự

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Nhân sự , cụ thể như sau : Mã công việc: 039 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 01 năm trở lên Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa […]

08/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Hà Nội , cụ thể như sau : Mã công việc: 009 Độ tuổi: 22 – 26 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: Toàn […]

03/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp – Mảng Rủi ro Thẻ – Phòng Quản trị rủi ro hoạt động – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp – Mảng Rủi ro Thẻ – Phòng Quản trị rủi ro hoạt động – Khối Quản trị rủi ro , cụ thể như sau : Mã công việc: 029 Độ […]

03/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp – Mảng rủi ro Công nghệ – Phòng Quản trị rủi ro hoạt động – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp – Mảng rủi ro Công nghệ – Phòng Quản trị rủi ro hoạt động – Khối Quản trị rủi ro , cụ thể như sau : Mã công việc: 029 […]

03/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin , cụ thể như sau : Mã công việc: 035 Độ tuổi: 23-35 Số năm kinh nghiệm: 01 hoặc 02 năm […]

03/05/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân – Khối Ngân hàng Bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân – Khối Ngân hàng Bán lẻ , cụ thể như sau : Mã công việc: 007 Độ tuổi: 23-35 Số năm kinh nghiệm: 0-1 Thời gian làm […]

26/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Khối Nhân hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Khối Nhân hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau : Mã công việc: 006 Độ tuổi: 22-35 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm […]

26/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân – Khối Quản trị rủi ro , cụ thể như sau : Mã công việc: 001 Độ tuổi: 27 – 30 […]

25/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên , cụ thể như sau : Mã công việc: 009 Độ tuổi: 22 – 26 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm: Hà […]

25/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Mảng Huy động)

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Mảng Huy động) , cụ thể như sau : Mã công việc: 007 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: […]

25/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán Quốc tế – Trung tâm Thanh toán – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán Quốc tế – Trung tâm Thanh toán – Khối Vận hành , cụ thể như sau : Mã công việc: 073 Độ tuổi: 24-38 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian […]

25/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Chuyên viên Xử lý nợ AMC

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ AMC , cụ thể như sau : Mã công việc: A004 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Thời gian làm việc: Toàn thời gian […]

22/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ , cụ thể như sau : Mã công việc: 007 Độ tuổi: 23-35 Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm […]

22/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau : Mã công việc: 006 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời gian […]

22/04/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng THƯ KÝ – VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng THƯ KÝ – VĂN PHÒNG BAN ĐIỀU HÀNH , cụ thể như sau : Mã công việc: 042 Độ tuổi: 24-30 Số năm kinh nghiệm: 02 Thời gian làm việc: Toàn thời gian Địa điểm: […]

18/04/2019

Facebook
1 / 212