OCB

2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên Viên Phụ Trách Bảo Hiểm Và Phí Dịch Vụ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

16/03/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Nhân viên thanh toán (trong nước)

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

16/03/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản trị hiệu suất – Khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

14/03/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Định chế tài chính

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

14/03/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên Định chế tài chính

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

12/03/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản Trị Hiệu Suất

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

08/03/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng trực tiếp

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

05/03/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên Marketing – Trung tâm thẻ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

02/03/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên Tài trợ thương mại

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

28/02/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên/ Nhân viên tác nghiệp Thị trường đầu tư

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

22/02/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm ngân hàng số

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

10/02/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh – Trung tâm thẻ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

08/02/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Trưởng bộ phận Hạch toán kế toán

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

06/02/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng – RB, Chi nhánh Thanh Hóa

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

02/02/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp tài trợ thương mại

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

01/02/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng – SME, Trung tâm SME Thăng Long – Chi nhánh Thăng Long

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

30/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Tổ chức sự kiện

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

26/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Giám đốc/Trưởng phòng quản lý kinh doanh

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

24/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Chuyên viên thu hồi nợ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

23/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Chuyên viên tư vấn

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

12/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Giám đốc tư vấn – Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

11/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Nhân viên Thanh toán

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

09/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

08/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Chuyên viên Định chế Tài chính phi ngân hàng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

08/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Nhân viên Điều hòa vốn

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

08/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Bảo mật và Tuân thủ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam. Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, OCB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính sách Bảo mật và Tuân […]

08/01/2018

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên chính sách tín dụng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 19 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

26/12/2017

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng khách hàng Doanh nghiệp (SME)

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 19 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

26/12/2017

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

OCB tuyển dụng Chuyên Viên Tái Thẩm Định

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 19 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

26/12/2017

Facebook
2016-ocb-tuyen-dung1

Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB tuyển dụng Chuyên Viên Tái Thẩm Định

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10.06.1996. Qua hơn 20 năm hoạt động và phát triển, OCB đã dần khẳng định được vị thế và uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam.

19/12/2017

Facebook
1 / 512345