Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng 332 chỉ tiêu tại các chi nhánh toàn hệ thống

Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những Ngân hàng thương mại có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận luôn nằm trong Top dẫn đầu Ngành Ngân hàng. Đặc biệt, trong 6 năm liên tiếp, VietinBank  là Ngân […]

07/05/2019

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Giao dịch viên

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Giao dịch viên cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Cần Thơ – Chuyên viên Quản lý tín dụng

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Cần Thơ – Chuyên viên Quản lý tín dụng cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Giao dịch – Bạc Liêu

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Giao dịch – Bạc Liêu, cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Nhân viên Lái xe – Chi nhánh Chợ Lớn (Quận 5)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Lái xe – Chi nhánh Chợ Lớn (Quận 5), cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên – Quảng Ninh, Hải Phòng

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Quảng Ninh, Hải Phòng, cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng Sacombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [HCM] GIAO DỊCH VIÊN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí [HCM] GIAO DỊCH VIÊN với chi tiết như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng Sacombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [HCM] NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí [HCM] NHÂN VIÊN BẢO VỆ với chi tiết như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng Sacombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [HCM] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí [HCM] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN với chi tiết như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng Sacombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng CN ĐIỆN BIÊN PHỦ: CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí CN ĐIỆN BIÊN PHỦ: CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ với chi tiết như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân , cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực HN/ TPHCM)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực HN/ TPHCM) , cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) , cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) , cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) , cụ thể như sau:

21/05/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc đánh giá, kiểm soát rủi ro hoạt động

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc đánh giá, kiểm soát rủi ro hoạt động, cụ thể như sau:    

18/05/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên gia cao cấp sáng kiến chiến lược (Sáng kiến Corporate Governance), Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia cao cấp sáng kiến chiến lược (Sáng kiến Corporate Governance), Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng, cụ thể như sau:    

18/05/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên gia Quản trị hiệu quả kinh doanh, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia Quản trị hiệu quả kinh doanh, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau:    

18/05/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản trị hiệu quả kinh doanh, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Quản trị hiệu quả kinh doanh, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, cụ thể như sau:    

18/05/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Giám sát và quản trị chuyển đổi

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Giám sát và quản trị chuyển đổi, cụ thể như sau:    

18/05/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Xây dựng cơ bản

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Xây dựng cơ bản, cụ thể như sau:

18/05/2019

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên quy hoạch và phát triển mạng lưới, Khối Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên quy hoạch và phát triển mạng lưới, Khối Khách hàng cá nhân , cụ thể như sau:

17/05/2019

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở – Khối Tái thẩm và phê duyệt

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở – Khối Tái thẩm và phê duyệt , cụ thể như sau:

17/05/2019

Facebook