Ngân hàng tuyển dụng

2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên thu hồi nợ gián tiếp – Phòng Collection – Khối ngân hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên thu hồi nợ gián tiếp – Phòng Collection – Khối ngân hàng cá nhân, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Phó Giám đốc PGD Bình Long

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Phó Giám đốc PGD Bình Long, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Thẻ

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Thẻ, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng tại Hội sở, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên thẩm định giá

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên thẩm định giá, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên tư vấn khách hàng Livebank – Trung tâm Digital bank – Khối ngân hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên tư vấn khách hàng Livebank – Trung tâm Digital bank – Khối ngân hàng cá nhân, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên bán 1 sản phẩm cho vay mua ô tô

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên bán 1 sản phẩm cho vay mua ô tô, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên – CN An Giang

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – CN An Giang, như sau:

08/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh An Giang

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh An Giang, như sau:

08/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng SeATalents Startup 2018

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí SeATalents Startup 2018, như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng Á Châu – ACB thông báo tuyển dụng năm 2016

ACB tuyển dụng Cộng Tác Viên Lễ Tân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng Tác Viên Lễ Tân, cụ thể như sau:   

08/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân Viên Hành Chánh

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Hành Chánh, cụ thể như sau:   

08/12/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB tuyển dụng Nhân Viên Chất Lượng

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Chất Lượng, cụ thể như sau:   

08/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vietcombank thông báo tuyển dụng năm 2016

Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Hỗ trợ hoạt động

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Hỗ trợ hoạt động, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Tuyển dụng Giám đốc, Kiểm ngân – PGD Bưu điện U Minh Thượng, Giồng Riềng, Phú Quốc

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc, Kiểm ngân – PGD Bưu điện U Minh Thượng, Giồng Riềng, Phú Quốc, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụngChuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên chính Thanh toán quốc tế và tác nghiệp Tài trợ thương mại

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên chính Thanh toán quốc tế và tác nghiệp Tài trợ thương mại, cụ thể như sau :

08/12/2018

Facebook
2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

BaoVietBank tuyển dụng Phó Trưởng phòng Giao dịch

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Phó Trưởng phòng Giao dịch, cụ thể như sau :

08/12/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng khách hàng Doanh nghiệp – Cần Thơ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng khách hàng Doanh nghiệp – Cần Thơ, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng Giao dịch – An Giang, Bạc Liêu

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Giao dịch – An Giang, Bạc Liêu, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Kiểm soát viên – PGD Tam Điệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Kiểm soát viên – PGD Tam Điệp, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Giảng viên đào tạo chuyên trách

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giảng viên đào tạo chuyên trách, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook