Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng GIAO DỊCH VIÊN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí GIAO DỊCH VIÊN cụ thể như sau:

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng GIÁM ĐỐC KINH DOANH – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí GIÁM ĐỐC KINH DOANH – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP cụ thể như sau:

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng BTB – Thẩm Định Tài Sản

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí BTB – Thẩm Định Tài Sản , cụ thể như sau:   

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng HN – Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí HN – Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp , cụ thể như sau:   

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng NHN – Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí NHN – Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân , cụ thể như sau:   

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng DBB – Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí DBB – Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:   

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng Oceanbank tuyển dụng 2019

OceanBank tuyển dụng các vị trí Chuyên viên KIỂM TOÁN NỘI BỘ (NV kế toán tài chính) – Trụ sở chính

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2019, hiện nay ngân hàng tuyển dụng Chuyên viên KIỂM TOÁN NỘI BỘ (NV kế toán tài chính) – Trụ sở chính , cụ thể như sau: 

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Chuyên viên-01 Chuyên viên Quản trị thương hiệu; 01 Chuyên viên Biên tập Website tiếng Việt (Thương hiệu và QHCC)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Chuyên viên-01 Chuyên viên Quản trị thương hiệu; 01 Chuyên viên Biên tập Website tiếng Việt (Thương hiệu và QHCC) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụThương hiệu và QHCC Chức danhChuyên viên Số […]

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng Bidv tuyển dụng 2019

BIDV tuyển dụng Nhân viên-Kiểm ngân (Giao dịch viên)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo tuyển dụng Nhân viên-Kiểm ngân (Giao dịch viên) , cụ thể như sau: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Nghiệp vụGiao dịch viên Chức danhNhân viên Số lượng2 Nơi làm việcCẩm Phả (2) Hạn nộp hồ sơ19/07/2019 – 23/07/2019 Đợt tuyển dụngTuyển […]

16/07/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Nhân viên Lễ tân tại chi nhánh (Greeter)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân tại chi nhánh (Greeter), cụ thể như sau:     Ngành nghề Dịch vụ khách hàng, Hành chính / Thư ký, Ngân hàng Mức lương Lương thỏa thuận Cấp bậc Nhân viên Nơi làm việc Hà Nội Kinh […]

15/07/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Khu vực Hồ Chí Minh – Giao dịch viên (Quận 1, Tân Bình)

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Khu vực Hồ Chí Minh – Giao dịch viên (Quận 1, Tân Bình) , cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hưng Yên – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hưng Yên – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân , cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Ngân hàng số – Chuyên viên Kiểm thử (Tester)

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Ngân hàng số – Chuyên viên Kiểm thử (Tester) , cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Hội sở Hà Nội- Khối Khách hàng Doanh nghiệp- Trưởng phòng Chính sách & Phát triển sản phẩm tín dụng

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Hội sở Hà Nội- Khối Khách hàng Doanh nghiệp- Trưởng phòng Chính sách & Phát triển sản phẩm tín dụng cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Hội sở Hồ Chí Minh – Khối dịch vụ ngân hàng bán lẻ – Chuyên viên Hợp tác bán lẻ

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Hội sở Hồ Chí Minh – Khối dịch vụ ngân hàng bán lẻ – Chuyên viên Hợp tác bán lẻ cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Hội sở Hồ Chí Minh – Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ- Chuyên viên Quản lý bán hàng

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Hội sở Hồ Chí Minh – Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ- Chuyên viên Quản lý bán hàng cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Hội sở Hồ Chí Minh- Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ – Trưởng bộ phận Hợp tác bán lẻ

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Hội sở Hồ Chí Minh- Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ – Trưởng bộ phận Hợp tác bán lẻ cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm & Chính sách ngân hàng số – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm & Chính sách ngân hàng số – Khối Dịch vụ Ngân hàng số, cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Thẻ – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Thẻ – Khối Dịch vụ Ngân hàng số, , cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Tài trợ thương mại – Khối Doanh nghiệp

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tài trợ thương mại – Khối Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Kế toán Giao dịch và Kho quỹ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kế toán Giao dịch và Kho quỹ, cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp – Toàn quốc

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp – Toàn quốc, cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Hành Chính – Hôi sở

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hành Chính – Hôi sở, cụ thể như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Sacombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TIỀN TỆ

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí [HN] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH TIỀN TỆ với chi tiết như sau:

14/07/2019

Facebook
Ngân hàng Sacombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Sacombank tuyển dụng [TT KINH DOANH TIỀN TỆ – KV HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Ngân hàng Sacombank đang tuyển dụng vị trí [TT KINH DOANH TIỀN TỆ – KV HÀ NỘI] CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP với chi tiết như sau:

14/07/2019

Facebook