Ngân hàng tuyển dụng

2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Kiểm soát viên – Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên – Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:  

08/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giao dịch viên (Cần Thơ/An Giang/Cà Mau)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên ( Cần Thơ/An Giang/Cà Mau), chi tiết như sau:  

08/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – (Kiên Giang/Cần Thơ/Đồng Tháp)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – (Kiên Giang/Cần Thơ/Đồng Tháp), chi tiết như sau:  

08/12/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý thuê ngoài và hỗ trợ dự án (IT)_TA032

VPBank thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý thuê ngoài và hỗ trợ dự án (IT)_TA032, cụ thể  như sau:

08/12/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Quản lý dự án CNTT – Chương trình đột phá thẻ_TA018

VPBank thông báo tuyển dụng Quản lý dự án CNTT – Chương trình đột phá thẻ_TA018, cụ thể  như sau:

08/12/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp tư vấn đầu tư – Trung tâm Khách hàng ưu tiên_TA018

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp tư vấn đầu tư – Trung tâm Khách hàng ưu tiên_TA018, cụ thể  như sau:

08/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm tiền gửi, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng – Trung tâm Bán và Dịch vụ khách hàng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng – Trung tâm Bán và Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Bancassurance

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Bancassurance, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Bancassurance

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Bancassurance, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên giám sát tín dụng – Trung tâm giám sát tín dụng – Khối quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên giám sát tín dụng – Trung tâm giám sát tín dụng – Khối quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên giám sát, kiểm tra và cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ – Trung tâm giám sát tín dụng – Khối quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên giám sát, kiểm tra và cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ – Trung tâm giám sát tín dụng – Khối quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Khách hàng doanh nghiệp lớn – KV HCM

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Khách hàng doanh nghiệp lớn – KV HCM, như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên vận hành ATM&POS – KV HCM

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên vận hành ATM&POS – KV HCM, như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Cà Mau

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Cà Mau, như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Kiểm soát viên – Cần Thơ – PGD Phong Điền

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Kiểm soát viên Cần Thơ – PGD Phong Điền, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Tài chính Kế toán

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Tài chính Kế toán, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý danh mục Tín dụng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý danh mục Tín dụng, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tổng hợp

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán tổng hợp, như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định giá – Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value)

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định giá – Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công (S-Value), như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – CN Cần Thơ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – CN Cần Thơ, như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Tuyển Bảo vệ

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Tuyển Bảo vệ, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook