Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng ViettinBank tuyển dụng đợt 4 năm 2019

Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu tại 15 chi nhánh trên toàn hệ thống.

24/08/2019

Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – PHÒNG SẢN PHẨM THẺ – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – PHÒNG SẢN PHẨM THẺ – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN , cụ thể như sau:

16/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN BẢO ĐẢM – KHỐI TÍN DỤNG

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN BẢO ĐẢM – KHỐI TÍN DỤNG , cụ thể như sau:

16/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN THÔNG TIN QUẢN TRỊ – KHỐI TÀI CHÍNH

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN THÔNG TIN QUẢN TRỊ – KHỐI TÀI CHÍNH , cụ thể như sau:

16/09/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng KV.Hồ Chí Minh – Chuyên viên Quản lý hành chính

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng KV.Hồ Chí Minh – Chuyên viên Quản lý hành chính , cụ thể như sau:  

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Lai Châu – Trụ sở Chi nhánh , PGD Mường Tè, Sìn Hồ, Tân Uyên – Kiểm soát viên và các vị trí khác

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Lai Châu – Trụ sở Chi nhánh , PGD Mường Tè, Sìn Hồ, Tân Uyên – Kiểm soát viên và các vị trí khác , cụ thể như sau:  

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đức Trọng – Chuyên viên Kế toán; Kiểm ngân tại trụ sở CN Đức trọng

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đức Trọng – Chuyên viên Kế toán; Kiểm ngân tại trụ sở CN Đức trọng , cụ thể như sau:  

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ, cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Tín dụng Tổng hợp cấp 2

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính sách Tín dụng Tổng hợp cấp 2 , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Kiểm toán viên cao cấp- Kiểm toán Nguồn vốn và Ngoại hối

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm toán viên cao cấp- Kiểm toán Nguồn vốn và Ngoại hối , chi tiết như sau:  

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Kiểm toán viên cao cấp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm toán viên cao cấp , chi tiết như sau:  

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Định Chế Tài chính

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Định Chế Tài chính , chi tiết như sau:  

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên gia phòng khách hàng – ( chào bán các sản phẩm tiền tệ và ngoại hối cho KH TCKT)- Khối Nguồn vốn và TT tài chính

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên gia phòng khách hàng – ( chào bán các sản phẩm tiền tệ và ngoại hối cho KH TCKT)- Khối Nguồn vốn và TT tài chính , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng Basel và Mô hình QTRR

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng Basel và Mô hình QTRR , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PVcomBank tuyển dụng Trưởng phòng Basel và Mô hình QTRR

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Basel và Mô hình QTRR , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Điều tra và Phòng chống Gian lận – Hà Nội – TA052

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Điều tra và Phòng chống Gian lận – Hà Nội – TA052 , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Vận hành Ứng dụng CNTT – Hà Nội – TA022

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Vận hành Ứng dụng CNTT – Hà Nội – TA022 , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Senior Developer (Banking Domain – Java/MySQL) – Hà Nội – TA022

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Senior Developer (Banking Domain – Java/MySQL) – Hà Nội – TA022 , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Senior IT Business Architect (Banking Domain) – Hà Nội – TA022

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Senior IT Business Architect (Banking Domain) – Hà Nội – TA022 , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên chính Quản lý hiệu quả bán hàng – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên chính Quản lý hiệu quả bán hàng – RB – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 – 5 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 30/09/2019 Job […]

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên/chuyên viên chính thu hồi nợ hiện trường – CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên/chuyên viên chính thu hồi nợ hiện trường – CTCP Tài chính FCCOM như sau: Work Location Khanh Hoa, Phu Yen, Quang Nam Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification College Experiences 1 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to […]

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Lễ tân – CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Lễ tân – CTCP Tài chính FCCOM như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Intermediate Experiences 1 – 2 Years Salary Negotiable Industry Administrative / Clerical Deadline to Apply 15/09/2019 Job Benefit  Insurance […]

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển mạng lưới – CTCP Tài chính FCCOM

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển mạng lưới – CTCP Tài chính FCCOM như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification College Experiences 1 – 2 Years Salary Negotiable Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 15/09/2019 Job Benefit  Insurance […]

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giao dịch viên – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giao dịch viên – RB – MSB như sau: Work Location Ho Chi Minh Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification College Experiences Not required Salary Negotiable Industry Customer Service, Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 15/09/2019 Job Benefit  Insurance  Travel opportunities  Incentive […]

15/09/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh – [BAC A BANK – Chi Nhánh Đà Nẵng]

BacA Bank tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh – [BAC A BANK – Chi Nhánh Đà Nẵng] , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Đà Nẵng]

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Đà Nẵng] , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook