Ngân hàng tuyển dụng

2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Kiểm thử và Quản lý phiên bản (Tester)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Kiểm thử và Quản lý phiên bản (Tester), chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Sản phẩm cho vay có TSĐB

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên/Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Sản phẩm cho vay có TSĐB, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên gia Basel II

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia Basel II, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy kinh doanh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy kinh doanh, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh đa năng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc chi nhánh đa năng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giao dịch viên – Nghệ An

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Nghệ An, như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Đắk Lắk

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp quản lý khách hàng cá nhân – Chi nhánh Đắk Lắk, như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên chính/chuyên viên cao cấp Dịch vụ khách hàng Định Chế Tài Chính

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên chính/chuyên viên cao cấp Dịch vụ khách hàng Định Chế Tài Chính, như sau:

07/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thanh toán tập trung

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Thanh toán tập trung, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản trị CNTT

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản trị CNTT, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy kinh doanh

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy kinh doanh, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Trưởng Phòng Quản lý bán hàng và Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Kiểm toán viên nội bộ (kiểm toán nghiệp vụ Công nghệ Thông tin; Tín dụng; ngoài Tín dụng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng Call Center – Khối ngân hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng Call Center – Khối ngân hàng cá nhân, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên quỹ

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên quỹ, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Quản trị Dự án – Khối Bán hàng và Dịch vụ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Quản trị Dự án – Khối Bán hàng và Dịch vụ, như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Dự án – Khối Bán hàng & Dịch vụ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Dự án – Khối Bán hàng & Dịch vụ, như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Dự án – Khối Bán hàng và Dịch vụ

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dự án – Khối Bán hàng và Dịch vụ, như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (mảng hỗ trợ kinh doanh)

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (mảng hỗ trợ kinh doanh), cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook