Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Kiếm soát viên – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Kiếm soát viên – RB – MSB như sau: Work Location Quang Ninh Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 3 – 5 Years Salary 12,000,000 – 18,000,000 VND Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 31/07/2019 Job Benefit  Insurance  Travel […]

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (BM) – RB – MSB như sau: Work Location Quang Ninh Job Level Director Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 5 – 7 Years Salary 18,000,000 – 24,000,000 VND Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 31/07/2019 Job […]

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giao dịch viên – RB – MSB

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Giao dịch viên – RB – MSB như sau: Work Location Ha Noi Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Bachelor Experiences 1 Years Salary 7,000,000 – 9,000,000 VND Industry Banking, Finance / Investment Deadline to Apply 31/07/2019 Job Benefit  Insurance  Travel opportunities  Incentive […]

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Quản lý Tiền tệ, Khối Ngân hàng Giao dịch

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Phát triển Sản phẩm Quản lý Tiền tệ, Khối Ngân hàng Giao dịch, cụ thể như sau:    

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Network và VoIP

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Network và VoIP, cụ thể như sau:    

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tuân thủ An ninh Thông tin

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tuân thủ An ninh Thông tin, cụ thể như sau:    

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám Đốc Kiểm Soát và Quản lý Rủi Ro Gian Lận

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Kiểm Soát và Quản lý Rủi Ro Gian Lận, cụ thể như sau:    

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ kinh doanh trực tiếp các Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ kinh doanh trực tiếp các Chi nhánh, cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ, cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (chưa có kinh nghiệm)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (chưa có kinh nghiệm), cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng – [BAC A BANK – Chi nhánh Huế]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng – [BAC A BANK – Chi nhánh Huế] , cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng, cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Chi nhánh Huế]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Chi nhánh Huế] , cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Chi nhánh Gia Lâm/ Hải Phòng]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Chi nhánh Gia Lâm/ Hải Phòng] , cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng – [BAC A BANK – Chi nhánh Vĩnh Phúc]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng – [BAC A BANK – Chi nhánh Vĩnh Phúc] , cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng abbank tuyển dụng 2019

ABBANK tuyển dụng Kiểm soát viên – Khu vực Hà Nội

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị tri Kiểm soát viên – Khu vực Hà Nội , cụ thể như sau:   

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng abbank tuyển dụng 2019

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên QHKH doanh nghiệp vừa và nhỏ (làm việc tại Quang Trung Hà Đông)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị tri Chuyên viên QHKH doanh nghiệp vừa và nhỏ (làm việc tại Quang Trung Hà Đông) , cụ thể như sau:   

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng abbank tuyển dụng 2019

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị tri Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn) , cụ thể như sau:   

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – KV Hà Nội

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Cá nhân – KV Hà Nội , chi tiết như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Chính Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số , chi tiết như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Quản trị và Phát triển Ngân hàng lõi , chi tiết như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng Dongabank tuyển dụng 2019

DongABank tuyển dụng MAR – Chuyên viên thiết kế

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng MAR – Chuyên viên thiết kế , cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng TRƯỞNG NHÓM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí TRƯỞNG NHÓM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP cụ thể như sau:

13/07/2019

Facebook