Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Khối Quản lý rủi ro- Chuyên viên Giám sát tín dụng

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Khối Quản lý rủi ro- Chuyên viên Giám sát tín dụng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Khối Quản lý rủi ro – Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Khối Quản lý rủi ro – Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Khối quản lý rủi ro – Chuyên viên Định giá (làm việc tại An Giang)

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Khối quản lý rủi ro – Chuyên viên Định giá (làm việc tại An Giang), cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Đồng Nai

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Đồng Nai, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Vũng Tàu

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Vũng Tàu, chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại (Customer Care Specialist/Senior Officer/Officer)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại (Customer Care Specialist/Senior Officer/Officer), chi tiết như sau:  

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Bán hàng và Chăm sóc Khách hàng, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng dịch vụ hạ tầng – Khối công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng dịch vụ hạ tầng – Khối công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng an ninh thông tin và tuân thủ – Khối công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng an ninh thông tin và tuân thủ – Khối công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Cộng tác viên – Phòng sản phẩm Ebank – Khối ngân hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên – Phòng sản phẩm Ebank – Khối ngân hàng cá nhân, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Giám đốc Dịch vụ Khách hàng – KV Hà Nội

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Dịch vụ Khách hàng – KV Hà Nội, như sau:

05/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Bình Dương

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Bình Dương, như sau:

05/12/2018

Facebook
logo_seabank

SeaBank tuyển dụng CV/CVC/CVCC Giám sát và kiểm soát rủi ro vận hành

SeABank thông báo tuyển dụng vị trí CV/CVC/CVCC Giám sát và kiểm soát rủi ro vận hành, như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh toán Quốc tế KV phía Bắc

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh toán Quốc tế KV phía Bắc, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (mảng hỗ trợ kinh doanh)

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (mảng hỗ trợ kinh doanh), cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Trưởng bộ phận Định giá (làm việc tại Đồng Tháp)

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Định giá (làm việc tại Đồng Tháp), cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Cần Thơ

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh Cần Thơ, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

PG Bank tuyển dụng Chuyên viên Định giá (làm việc tại Vũng Tàu)

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Định giá (làm việc tại Vũng Tàu), cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Ngân hàng số

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Ngân hàng số, chi tiết như sau:  

05/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư, chi tiết như sau:  

05/12/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Collaborator for Marketing and Communication Center

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Collaborator for Marketing and Communication Center, chi tiết như sau:  

05/12/2018

Facebook
Ngân hàng Quân Đội MBBank thông báo tuyển dụng Khối Nguồn Vốn [12/08/2015]

MBBank tuyển dụng Chuyên viên xử lý tra soát thẻ quốc tế – Phòng QTRR thẻ – Trung tâm Vận hành thẻ

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên xử lý tra soát thẻ quốc tế – Phòng QTRR thẻ – Trung tâm Vận hành thẻ, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm ngoại hối

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm ngoại hối, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ – Trung tâm Thẻ và Tài chính Vi mô

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ – Trung tâm Thẻ và Tài chính Vi mô, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Giám sát tín dụng, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên hỗ trợ bán – Bộ phận hỗ trợ bán – Khối bán trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên hỗ trợ bán – Bộ phận hỗ trợ bán – Khối bán trực tiếp, cụ thể như sau:

05/12/2018

Facebook