Ngân hàng tuyển dụng

ACB tuyển dụng 540 thực tập viên

Lấy cảm hứng từ những lo lắng ngổn ngang của các bạn sinh viên năm cuối khi sắp bước vào thị trường lao động cũng giống như một khối rubik chưa hoàn thiện, câu chuyện The Next Banker 2019 năm nay muốn kể với các bạn chính là làm cách nào để Giải mã được khối rubik sự […]

03/10/2018

MBBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống cụ thể như sau:

05/09/2018

2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực, chi tiết như sau:  

16/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng Kiểm soát Rủi ro Tài chính và Tuân thủ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng Kiểm soát Rủi ro Tài chính và Tuân thủ, chi tiết như sau:  

16/10/2018

Facebook
2016-mb-bank-tuyen-dung1

MBBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hà Nội, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-hdbank-tuyen-dung1

HDBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Tây Nguyên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng HDBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân – Khu vực Tây Nguyên, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Quận 11, TP HCM

VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Quận 11, TP HCM, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Quản lý Khu vực Kinh doanh _TA008

VPBank thông báo tuyển dụng Quản lý Khu vực Kinh doanh _TA008, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
nam-a-bank-banchuan

NamABank tuyển dụng Kiểm soát viên

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Phát triển ứng dụng

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Nhân viên Phát triển ứng dụng, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-kienlongbank-tuyen-dung

KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh

Hiện ngân hàng KienLongBank tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp quản lý mua sắm

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp quản lý mua sắm, cụ thể như sau :    

16/10/2018

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp phân tích, Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp phân tích, Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau :    

16/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý chất lượng công nghệ Thông tin

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý chất lượng công nghệ Thông tin, cụ thể như sau :

16/10/2018

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quản lý Sản phẩm Tài trợ thương mại, cụ thể như sau :

16/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Văn Lâm)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Văn Lâm), cụ thể như sau : 

16/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-an-binh-abbank-tuyen-dung1

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phổ Yên – Thái Nguyên

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Phổ Yên – Thái Nguyên, cụ thể như sau : 

16/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ vận hành ATM.POS và NHĐT – TT ATM.POS

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ vận hành ATM.POS và NHĐT – TT ATM.POS, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-dong-a-bank-tuyen-dung1

DongABank tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Quản lý Tín dụng, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (CN Tiền Giang)

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (CN Tiền Giang), cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1-12

TPBank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (CN Tiền Giang)

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (CN Tiền Giang) , cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:   

16/10/2018

Facebook
2016-acb-bank-tuyen-dung2-3

ACB tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối, cụ thể như sau:   

16/10/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Tổ Trưởng Tổ Khách hàng cá nhân – Bình Định

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Tổ Trưởng Tổ Khách hàng cá nhân – Bình Định, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng – Trung tâm Kinh Doanh

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng – Trung tâm Kinh Doanh, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh bảo hiểm

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh bảo hiểm với chi tiết như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy bán hàng KHCN

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy bán hàng KHCN, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 – Khối Ngân hàng Bán lẻ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 – Khối Ngân hàng Bán lẻ, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-scb-bank-tuyen-dung

SCB tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Hồ Chí Minh

Hiện SCB mới đăng tuyển thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Nhân viên khách hàng doanh nghiệp – Khu vực Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng chuyên sản phẩm Thẻ Tín dụng và cho vay không TSĐB

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng chuyên sản phẩm Thẻ Tín dụng và cho vay không TSĐB, chi tiết như sau:  

15/10/2018

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên cung ứng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên cung ứng, chi tiết như sau:  

15/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển thương hiệu, Phòng Thương hiệu, Ban Marketing và truyền thông

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên phát triển thương hiệu, Phòng Thương hiệu, Ban Marketing và truyền thông, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook