Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng ViettinBank tuyển dụng đợt 4 năm 2019

Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu tại 15 chi nhánh trên toàn hệ thống.

24/08/2019

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Khu vực Miền Nam]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng – [BAC A BANK – Khu vực Miền Nam] , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hà Giang/ Chi Nhánh Hưng Yên]

BacA Bank tuyển dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Phụ Trách Vận Hành – [BAC A BANK – Chi Nhánh Hà Giang/ Chi Nhánh Hưng Yên] , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Giám đốc Điều tra sai phạm và sự cố

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Điều tra sai phạm và sự cố , chi tiết như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeaBank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Giám sát rủi ro thị trường

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Giám sát rủi ro thị trường , chi tiết như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Dongabank tuyển dụng 2019

DongABank tuyển dụng KD – NV Kinh doanh Ngoại hối

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng KD – NV Kinh doanh Ngoại hối , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Dongabank tuyển dụng 2019

DongABank tuyển dụng KHDN – Nhân viên khách hàng doanh nghiệp – CN

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng KHDN – Nhân viên khách hàng doanh nghiệp – CN , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ DỊCH VỤ NỘI BỘ – KHỐI TÀI CHÍNH

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ DỊCH VỤ NỘI BỘ – KHỐI TÀI CHÍNH , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN CHÍNH KIỂM SOÁT SAU CHỨNG TỪ – KHỐI VẬN HÀNH

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN CHÍNH KIỂM SOÁT SAU CHỨNG TỪ – KHỐI VẬN HÀNH , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN TÁI THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP – KHỐI TÍN DỤNG

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN TÁI THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP – KHỐI TÍN DỤNG , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng LẬP TRÌNH VIÊN JAVA (ANGULARJS, JAVASCRIPT, JAVA)

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí LẬP TRÌNH VIÊN JAVA (ANGULARJS, JAVASCRIPT, JAVA) , cụ thể như sau:

15/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Tiếp thị và Phát triển Sản phẩm Khách hàng cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Tiếp thị và Phát triển Sản phẩm Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng CÁ NHÂN – Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, HCM (Quận 1, 5, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Bình Dương, Quảng Ngãi

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng CÁ NHÂN – Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, HCM (Quận 1, 5, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Bình Dương, Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng DOANH NGHIỆP – Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, HCM (Quận 1, 5 , 7, Tân Bình, Củ Chi), Bình Dương, Đồng Nai

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng DOANH NGHIỆP – Khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, HCM (Quận 1, 5 , 7, Tân Bình, Củ Chi), Bình Dương, Đồng Nai, cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) , cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ , cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking , cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên Giao dịch Sản phẩm Cấu trúc và Phái sinh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên Giao dịch Sản phẩm Cấu trúc và Phái sinh , chi tiết như sau:  

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Cộng tác viên Hỗ trợ Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Cộng tác viên Hỗ trợ Tuyển dụng và Phát triển nguồn nhân lực , chi tiết như sau:  

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý cơ cấu tổ chức

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý cơ cấu tổ chức , chi tiết như sau:  

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng – Quảng Nam – TA047

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng – Quảng Nam – TA047 , cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – Quảng Bình – TA047

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – Quảng Bình – TA047 , cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên nhắc nợ qua điện thoại – Hà Nội

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên nhắc nợ qua điện thoại – Hà Nội , cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Điều phối dự án và phân tích nghiệp vụ (Project assistant & Business Analyst)

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Điều phối dự án và phân tích nghiệp vụ (Project assistant & Business Analyst) , cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Tiền lương – Hà Nội

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Tiền lương – Hà Nội , cụ thể như sau:

14/09/2019

Facebook
Ngân hàng Quốc dân NCBbank tuyển dụng 2019

NCB tuyển dụng Chuyên viên thúc đẩy bán – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên thúc đẩy bán – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau : Mã công việc: 101 Độ tuổi: 23-35 Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu Thời gian làm việc: […]

14/09/2019

Facebook