PVcom Bank

ACB tuyển dụng 540 thực tập viên

Lấy cảm hứng từ những lo lắng ngổn ngang của các bạn sinh viên năm cuối khi sắp bước vào thị trường lao động cũng giống như một khối rubik chưa hoàn thiện, câu chuyện The Next Banker 2019 năm nay muốn kể với các bạn chính là làm cách nào để Giải mã được khối rubik sự […]

03/10/2018

MBBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống cụ thể như sau:

05/09/2018

pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên – Đà Nẵng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên truyền thông, Phòng Truyền Thông, Ban Marketing và Truyền thông

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên truyền thông, Phòng Truyền Thông, Ban Marketing và Truyền thông, cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đập Đá, Diêu Trì (Bình Định)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Đập Đá, Diêu Trì (Bình Định), cụ thể như sau:

12/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quy hoạch và phát triển mạng lưới

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quy hoạch và phát triển mạng lưới, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên PTKH Upper SME – TT Upper SME

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên PTKH Upper SME – TT Upper SME, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Giao dịch viên – Thới Lai (Cần Thơ)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Thới Lai (Cần Thơ), cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Call Center

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Call Center, cụ thể như sau:

06/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm dịch vụ tài khoản – Khối KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm dịch vụ tài khoản – Khối KHDN, cụ thể như sau:

05/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Giao dịch viên – Quảng Ngãi

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

02/11/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân – Đà Nẵng (PVcomBank Sông Hàn)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân – Đà Nẵng (PVcomBank Sông Hàn) cụ thể như sau:

30/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm dịch vụ tài khoản – Khối KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm dịch vụ tài khoản – Khối KHDN, cụ thể như sau:

29/10/2018

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên 1 Phân tích kinh doanh và Quản lý hiệu suất – Khối KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên 1 Phân tích kinh doanh và Quản lý hiệu suất – Khối KHDN, cụ thể như sau:

26/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm TTTM và sản phẩm ngoại hối – Khối KHDN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm TTTM và sản phẩm ngoại hối – Khối KHDN, cụ thể như sau:

25/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp- Khối Tái thẩm và Phê duyệt

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp- Khối Tái thẩm và Phê duyệt, cụ thể như sau:

24/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Đối tác Bất động sản và Ôtô, Phòng Đối tác Phi ngân hàng, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Đối tác Bất động sản và Ôtô, Phòng Đối tác Phi ngân hàng, Khối KHCN, cụ thể như sau:

22/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư xây dựng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

22/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng kiêm Hỗ trợ tín dụng – Rạch Giá (Kiên Giang)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng kiêm Hỗ trợ tín dụng – Rạch Giá (Kiên Giang), cụ thể như sau:

19/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển tài khoản thanh toán, Phòng Tiền gửi – Thanh toán và Ngân hàng điện tử, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển tài khoản thanh toán, Phòng Tiền gửi – Thanh toán và Ngân hàng điện tử, Khối KHCN, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên phát triển thương hiệu, Phòng Thương hiệu, Ban Marketing và truyền thông

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên phát triển thương hiệu, Phòng Thương hiệu, Ban Marketing và truyền thông, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ (tiểu thương, hộ kinh doanh) – Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Siêu nhỏ (tiểu thương, hộ kinh doanh) – Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán quốc tế, Phòng Tài Trợ TM, Trung tâm TTQT, Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán quốc tế, Phòng Tài Trợ TM, Trung tâm TTQT, Khối Vận hành, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên gia Marketing

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên gia Marketing, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển, Phòng Ngân hàng điện tử, Trung tâm Quản trị ứng dụng, Khối CNTT

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển, Phòng Ngân hàng điện tử, Trung tâm Quản trị ứng dụng, Khối CNTT, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên PTKH Upper SME – TT Upper SME

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên PTKH Upper SME – TT Upper SME, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
1 / 41234