SHBank, SHB

Agribank tuyển dụng 239 lao động cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tuyển dụng lao động cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, làm việc tại các vị trí:

14/08/2018

ViettinBank tuyển dụng Chương trình “Vững bước thành công cùng VietinBank” với gần 300 chỉ tiêu tuyển dụng trên toàn hệ thống

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng Chương trình “Vững bước thành công cùng VietinBank” với gần 300 chỉ tiêu tuyển dụng trên toàn hệ thống , cụ thể như sau:

30/07/2018

Vietcombank tuyển dụng đợt tháng 7 năm 2018

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng […]

18/07/2018

ViettinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính Qúy III.2018

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại các phòng/ban – Trụ sở chính , cụ thể như sau: I. Thông tin tuyển dụng: 1. Vị trí tuyển dụng: TT Đơn vị Khối nghiệp vụ Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Số lượng Mã vị trí 1 […]

09/07/2018

2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng Phòng Hành chính Quản trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Hành chính Quản trị, cụ thể như sau:

21/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Ngân quỹ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Ngân quỹ, cụ thể như sau:

21/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence, cụ thể như sau:

20/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo, cụ thể như sau:

20/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Đào tạo

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Đào tạo, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh, cụ thể như sau:

14/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

10/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

09/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định, cụ thể như sau:

08/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

08/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Ngân quỹ- Trung tâm Quản lý Ngân quỹ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Ngân quỹ- Trung tâm Quản lý Ngân quỹ, cụ thể như sau:

07/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

06/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

03/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo Cấp 2

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo Cấp 2, cụ thể như sau:

03/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Đào tạo Cấp 2

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Đào tạo Cấp 2, cụ thể như sau:

02/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế, cụ thể như sau:

02/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hành chính – Ban Hành chính Quản trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hành chính – Ban Hành chính Quản trị, cụ thể như sau:

31/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Hoạt động – Ban Quản lý rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Rủi ro Hoạt động – Ban Quản lý rủi ro, cụ thể như sau:

31/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh SHB Thăng Long

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp – Chi nhánh SHB Thăng Long, cụ thể như sau:

30/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ Thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Công nghệ Thông tin, cụ thể như sau:

30/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Cấp 2 Rủi ro Thị trường Basel II

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cấp 2 Rủi ro Thị trường Basel II, cụ thể như sau:

27/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự Hành chính Tổng hợp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nhân sự Hành chính Tổng hợp, cụ thể như sau:

26/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

26/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

25/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

25/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Windows Server

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Windows Server, cụ thể như sau:

23/07/2018

Facebook
1 / 3123