Techcombank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc chăm sóc khách hàng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc chăm sóc khách hàng, cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc phát triển, vận hành và tư vấn nghiệp vụ (DEV-Op Manager)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc phát triển, vận hành và tư vấn nghiệp vụ (DEV-Op Manager), cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc phát triển năng lực

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc phát triển năng lực, cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán, cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên điều phối giao dịch – Greeter

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên điều phối giao dịch – Greeter, cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh Chuẩn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Chi nhánh Chuẩn, cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh đa năng/siêu chi nhánh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc chi nhánh đa năng/siêu chi nhánh, cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng GIAO DỊCH VIÊN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí GIAO DỊCH VIÊN , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên gia phát triển sản phẩm quản lý dòng tiền DN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia phát triển sản phẩm quản lý dòng tiền DN, cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên thanh toán trong nước

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên thanh toán trong nước, cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Stress testing, quản trị hệ thống và kiểm định mô hình cho RRTK

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Stress testing, quản trị hệ thống và kiểm định mô hình cho RRTK, cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phân tích và Kiểm soát Rủi ro thanh khoản

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Phân tích và Kiểm soát Rủi ro thanh khoản, cụ thể như sau:

03/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng ưu tiên, cụ thể như sau:

03/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ ngân hàng ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ ngân hàng ưu tiên, cụ thể như sau:

03/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp mô hình rủi ro thị trường

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp mô hình rủi ro thị trường, cụ thể như sau:

02/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên gia hoạch định thu nhập và phúc lợi, Khối Quản trị Nguồn nhân lực

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia hoạch định thu nhập và phúc lợi, Khối Quản trị Nguồn nhân lực, cụ thể như sau:

02/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ dự án

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ dự án, cụ thể như sau:

01/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực phân khúc MAF (phát triển năng lực dịch vụ và vận hành)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực phân khúc MAF (phát triển năng lực dịch vụ và vận hành), cụ thể như sau:

01/10/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – Hub chi nhánh – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – Hub chi nhánh – Khối Vận hành, cụ thể như sau:   

30/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên thu nợ tín chấp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu nợ tín chấp, cụ thể như sau:   

30/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát sau

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm kiểm soát sau, cụ thể như sau:   

30/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Nhân viên Lễ tân tại chi nhánh (Greeter)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân tại chi nhánh (Greeter), cụ thể như sau:   

30/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh – Pool dự bị (Khu vực TP.HCM)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Chi nhánh – Pool dự bị (Khu vực TP.HCM), cụ thể như sau:   

27/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (Call center)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (Call center), cụ thể như sau:   

27/09/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Thẩm định và phê duyệt KHDN lớn – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Thẩm định và phê duyệt KHDN lớn – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau:   

27/09/2019

Facebook