TPBank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng KIỂM SOÁT VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí KIỂM SOÁT VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG cụ thể như sau:,

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CHÍNH XỬ LÝ NỢ – KHỐI PHÁP CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CHÍNH XỬ LÝ NỢ – KHỐI PHÁP CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ cụ thể như sau:,

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng TRƯỞNG NHÓM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí TRƯỞNG NHÓM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP cụ thể như sau:,

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP cụ thể như sau:,

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ BÁN (PHỤ TRÁCH THU HỒI NỢ) – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ BÁN (PHỤ TRÁCH THU HỒI NỢ) – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP cụ thể như sau:,

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP – KHU VỰC QUẢNG NAM

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP – KHU VỰC QUẢNG NAM cụ thể như sau:,

14/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng KIỂM SOÁT VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP – KHU VỰC QUẢNG NAM

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí KIỂM SOÁT VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP – KHU VỰC QUẢNG NAM cụ thể như sau:,

14/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP cụ thể như sau:,

14/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng GIAO DỊCH VIÊN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí GIAO DỊCH VIÊN – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP cụ thể như sau:,

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CỘNG TÁC VIÊN – PHÒNG SẢN PHẨM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI – KHỐI NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CỘNG TÁC VIÊN – PHÒNG SẢN PHẨM TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI – KHỐI NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP cụ thể như sau:,

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng GIAO DỊCH VIÊN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí GIAO DỊCH VIÊN cụ thể như sau:,

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng TRƯỞNG NHÓM HỖ TRỢ TÍN DỤNG

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí   TRƯỞNG NHÓM HỖ TRỢ TÍN DỤNG cụ thể như sau:,

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng QUẢN LÝ SẢNH

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí QUẢN LÝ SẢNH , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN KHÁCH HÀNG , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN CHÍNH/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC Ô TÔ

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN CHÍNH/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC Ô TÔ , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT SAU

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT SAU , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CỘNG TÁC VIÊN GIÁM SÁT TỪ XA HOẠT ĐỘNG AN TOÀN KHO QUỸ – TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH VÀ KHO QUỸ – KHỐI VẬN HÀNH

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CỘNG TÁC VIÊN GIÁM SÁT TỪ XA HOẠT ĐỘNG AN TOÀN KHO QUỸ – TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH VÀ KHO QUỸ – KHỐI VẬN HÀNH , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CỘNG TÁC VIÊN – PHÒNG KINH DOANH BẢO HIỂM – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CỘNG TÁC VIÊN – PHÒNG KINH DOANH BẢO HIỂM – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN , cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – PHÒNG SẢN PHẨM THẺ – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM – PHÒNG SẢN PHẨM THẺ – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN , cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CỘNG TÁC VIÊN – PHÒNG SẢN PHẨM CHO VAY – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CỘNG TÁC VIÊN – PHÒNG SẢN PHẨM CHO VAY – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN , cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÁCH HÀNG KÊNH LIVEBANK – TRUNG TÂM DIGITAL BANKING – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÁCH HÀNG KÊNH LIVEBANK – TRUNG TÂM DIGITAL BANKING – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN , cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CỘNG TÁC VIÊN – PHÒNG CALL CENTER – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CỘNG TÁC VIÊN – PHÒNG CALL CENTER – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN , cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook
Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CỘNG TÁC VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH LIVEBANK – TRUNG TÂM DIGITAL BANKING – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CỘNG TÁC VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH LIVEBANK – TRUNG TÂM DIGITAL BANKING – KHỐI NGÂN HÀNG CÁ NHÂN , cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook