VIBBank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp – Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Cao Cấp/Quản Lý Khách Hàng Doanh Nghiệp – Hà Nội , chi tiết như sau:  

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư , chi tiết như sau:  

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Kinh Doanh Trực Tiếp Thẻ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Kinh Doanh Trực Tiếp Thẻ , chi tiết như sau:  

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Kinh Doanh Trực Tiếp Tín Chấp

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Kinh Doanh Trực Tiếp Tín Chấp , chi tiết như sau:  

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – HCM , chi tiết như sau:  

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Quản lý khách hàng Đồng Nai

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Quản lý khách hàng Đồng Nai , chi tiết như sau:  

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân – Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân – Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu , chi tiết như sau:  

13/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân , chi tiết như sau:  

13/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Hồ Chí Minh , chi tiết như sau:  

13/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng ưu tiên HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng ưu tiên HCM , chi tiết như sau:  

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Khách hàng Ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Khách hàng Ưu tiên , chi tiết như sau:  

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long , chi tiết như sau:  

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Tây Ninh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Tây Ninh , chi tiết như sau:  

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại Sản phẩm Thẻ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại Sản phẩm Thẻ , chi tiết như sau:  

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Đồng Nai

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Đồng Nai , chi tiết như sau:  

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bình Dương

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bình Dương , chi tiết như sau:  

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bà Rịa – Vũng Tàu , chi tiết như sau:  

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Đà Nẵng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Đà Nẵng , chi tiết như sau:  

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc phòng kinh doanh bán hàng qua điện thoại sản phẩm thẻ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc phòng kinh doanh bán hàng qua điện thoại sản phẩm thẻ , chi tiết như sau:  

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh – Bình Dương

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh – Bình Dương , chi tiết như sau:  

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên , chi tiết như sau:  

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên , chi tiết như sau:  

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên HCM , chi tiết như sau:  

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân HCM , chi tiết như sau:  

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Outbound

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Outbound , chi tiết như sau:  

05/10/2019

Facebook