VIBBank

Ngân hàng ViettinBank tuyển dụng đợt 4 năm 2019

VietinBank triển khai chương trình tuyển dụng tập trung đợt 4 năm 2019 (TDCN_T8.2019). Mục tiêu mang đến cho các ứng viên cơ hội nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, cơ hội đào tạo và phát triển toàn diện bản thân cũng như đem đến sự cân bằng trong cuộc sống của bạn […]

24/08/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bình Dương

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bình Dương , chi tiết như sau:  

25/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cá nhân – Bà Rịa – Vũng Tàu , chi tiết như sau:  

25/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Đà Nẵng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Cao cấp/Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp – Đà Nẵng , chi tiết như sau:  

25/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý khách hàng cao cấp/Quản lý khách hàng cá nhân , chi tiết như sau:  

25/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Hà Nội , chi tiết như sau:  

24/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Hải Phòng

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Hải Phòng , chi tiết như sau:  

24/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại (Call center)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại (Call center) , chi tiết như sau:  

24/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Quảng Ninh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Quảng Ninh , chi tiết như sau:  

23/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Kiểm soát viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên , chi tiết như sau:  

23/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Nghệ An

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Nghệ An , chi tiết như sau:  

23/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Thái Bình

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Thái Bình , chi tiết như sau:  

22/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên , chi tiết như sau:  

22/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng Quản lý khách hàng ưu tiên , chi tiết như sau:  

22/08/2019

Facebook

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên , chi tiết như sau:  

22/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên , chi tiết như sau:  

22/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên HCM , chi tiết như sau:  

21/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân HCM , chi tiết như sau:  

21/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Kiểm soát viên HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên HCM , chi tiết như sau:  

21/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Outbound

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Outbound , chi tiết như sau:  

20/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Đồng Nai, Bình Dương, Vùng Tàu

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Đồng Nai, Bình Dương, Vùng Tàu , chi tiết như sau:  

20/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Cần Thơ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Cần Thơ , chi tiết như sau:  

20/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng cuộc gọi

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng cuộc gọi , chi tiết như sau:  

20/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Kiểm Ngân

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm Ngân , chi tiết như sau:  

19/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý Khách hàng ưu tiên , chi tiết như sau:  

19/08/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Kiểm soát viên – Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên – Bà Rịa – Vũng Tàu , chi tiết như sau:  

19/08/2019

Facebook