VietABank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán quốc tế

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh toán quốc tế , cụ thể như sau:

20/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Định chế tài chính (FI)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Định chế tài chính (FI) , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Kiểm soát viên Ngân quỹ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Ngân quỹ , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Kiểm toán viên

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Ngân quỹ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Ngân quỹ, cụ thể như sau:

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng DOANH NGHIỆP – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 3, 5, Tân Bình, Củ Chi), Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng DOANH NGHIỆP – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 3, 5, Tân Bình, Củ Chi), Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hội An, Phan Thiết, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, cụ thể như sau:

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng huyên viên Quan hệ khách hàng CÁ NHÂN – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 5, 6, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí huyên viên Quan hệ khách hàng CÁ NHÂN – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 5, 6, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, cụ […]

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hội An, Bình Dương, Đồng Nai

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hội An, Bình Dương, Đồng Nai, cụ thể như sau:

13/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế và Giám sát tuân thủ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp chế và Giám sát tuân thủ, cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Trưởng phòng Tiếp thị và Phát triển Sản phẩm Khách hàng cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Tiếp thị và Phát triển Sản phẩm Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Tiếp thị và Phát triển Sản phẩm Khách hàng cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tiếp thị và Phát triển Sản phẩm Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán (Mảng báo cáo)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán (Mảng báo cáo), cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng DOANH NGHIỆP – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 3, 5, Tân Bình, Củ Chi), Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phan Thiết, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng DOANH NGHIỆP – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 3, 5, Tân Bình, Củ Chi), Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phan Thiết, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng CÁ NHÂN – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 5, 6, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng CÁ NHÂN – Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 1, 5, 6, 7, Gò Vấp, Tân Bình, Củ Chi, Hóc Môn), Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, cụ […]

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Ưu tiên – HCM, Đà Nẵng

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng Ưu tiên – HCM, Đà Nẵng, cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên chính quản lý SLA và KPI

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính quản lý SLA và KPI, cụ thể như sau:

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên QLRR Hoạt động – Hội sở

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QLRR Hoạt động – Hội sở, cụ thể như sau:

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý Rủi ro Tín dụng – Hội Sở

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cao cấp Quản lý Rủi ro Tín dụng – Hội Sở, cụ thể như sau:

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát Tín dụng – Khu vực HCM

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kiểm soát Tín dụng – Khu vực HCM, cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Giám đốc Chi Nhánh – Khu vực HCM, Đồng Nai

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Chi Nhánh – Khu vực HCM, Đồng Nai, cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên An ninh Thông tin – Hội Sở

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên An ninh Thông tin – Hội Sở, cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Dự án thẻ (Quản lý rủi ro thẻ)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dự án thẻ (Quản lý rủi ro thẻ), cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook
1 / 71234567