VietBank

Agribank tuyển dụng 239 lao động cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tuyển dụng lao động cho các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, làm việc tại các vị trí:

14/08/2018

ViettinBank tuyển dụng Chương trình “Vững bước thành công cùng VietinBank” với gần 300 chỉ tiêu tuyển dụng trên toàn hệ thống

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng Chương trình “Vững bước thành công cùng VietinBank” với gần 300 chỉ tiêu tuyển dụng trên toàn hệ thống , cụ thể như sau:

30/07/2018

Vietcombank tuyển dụng đợt tháng 7 năm 2018

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng […]

18/07/2018

ViettinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính Qúy III.2018

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại các phòng/ban – Trụ sở chính , cụ thể như sau: I. Thông tin tuyển dụng: 1. Vị trí tuyển dụng: TT Đơn vị Khối nghiệp vụ Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Số lượng Mã vị trí 1 […]

09/07/2018

vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định KHDN – Phòng Tín dụng Doanh nghiệp – Khối Tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định KHDN – Phòng Tín dụng Doanh nghiệp – Khối Tín dụng, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Chính sách Tín dụng – Phòng QLRRTD

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Chính sách Tín dụng – Phòng QLRRTD, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng – Phòng QLRRTD

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng – Phòng QLRRTD, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên chấm điểm và xếp hạng Tín dụng – Phòng QLRRTD

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên chấm điểm và xếp hạng Tín dụng – Phòng QLRRTD, cụ thể như sau:

09/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Hợp tác kinh doanh – Phòng Hợp tác kinh doanh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Hợp tác kinh doanh – Phòng Hợp tác kinh doanh, cụ thể như sau:

08/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Dịch vụ khách hàng (Inbound) – Phòng Chăm sóc khách hàng – TT Dịch vụ khách hàng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Dịch vụ khách hàng (Inbound) – Phòng Chăm sóc khách hàng – TT Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

02/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy bán – Phòng Doanh nghiệp SME – Khối Doanh nghiệp

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy bán – Phòng Doanh nghiệp SME – Khối Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

01/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý bán – Phòng Doanh nghiệp SME – Khối Doanh nghiệp

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý bán – Phòng Doanh nghiệp SME – Khối Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

30/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên – Quản trị hệ thống Corebanking – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên – Quản trị hệ thống Corebanking – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank, cụ thể như sau:

30/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên – Khai thác số liệu & Phát triển báo cáo – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên – Khai thác số liệu & Phát triển báo cáo – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank, cụ thể như sau:

27/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên – Nhóm Phát triển Ứng dụng & Tích hợp Hệ thống – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên – Nhóm Phát triển Ứng dụng & Tích hợp Hệ thống – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank, cụ thể như sau:

26/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng nhóm – Quản trị hệ thống & hỗ trợ người dùng – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng nhóm – Quản trị hệ thống & hỗ trợ người dùng – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank, cụ thể như sau:

25/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh, cụ thể như sau:

23/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán quản trị & MIS – Phòng Tài chính

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán quản trị & MIS – Phòng Tài chính, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Doanh nghiệp – K.Cá nhân

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Doanh nghiệp – K.Cá nhân, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Phát triển dịch vụ chấp nhận Thẻ – Trung tâm thẻ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Phát triển dịch vụ chấp nhận Thẻ – Trung tâm thẻ, cụ thể như sau:

17/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ – K.Cá nhân

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ – K.Cá nhân, cụ thể như sau:

16/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Chống Rửa Tiền – K.Quản lý rủi ro

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Chống Rửa Tiền – K.Quản lý rủi ro, cụ thể như sau:

16/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – K.CNTT

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – K.CNTT, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Phát triển ứng dụng – K.CNTT

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ phận Phát triển ứng dụng – K.CNTT, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh – Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh – Khu vực TP.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Elearning – Phòng Đào tạo

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Elearning – Phòng Đào tạo, cụ thể như sau:

05/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng nhân sự – Phát triển mạng lưới năm 2018

Với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho kế hoạch mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh kinh doanh trong năm 2018. VIETBANK trân trọng thông báo tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự cho các Chi nhánh và Phòng Giao […]

04/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo – Phòng Đào tạo – Hội sở

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo – Phòng Đào tạo – Hội sở, cụ thể như sau:

04/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Phó Giám đốc phụ trách Chương trình đào tạo – Phòng Đào tạo

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc phụ trách Chương trình đào tạo – Phòng Đào tạo, cụ thể như sau:

03/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ Đào tạo – Phòng Đào tạo

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ Đào tạo – Phòng Đào tạo, cụ thể như sau:

02/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Sóc Trăng, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quãng Ngãi)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Sóc Trăng, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quãng Ngãi), cụ thể như sau:

29/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang), cụ thể như sau:

28/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng phòng Vận hành (Chi nhánh Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Phương, An Giang)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Vận hành (Chi nhánh Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Phương, An Giang), cụ thể như sau:

27/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao Dịch Viên (Chi nhánh Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên (Chi nhánh Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang), cụ thể như sau:

26/06/2018

Facebook
1 / 212