VietBank

vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh Vốn – Phòng Kinh doanh Vốn

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh Vốn – Phòng Kinh doanh Vốn, cụ thể như sau:

05/01/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ khách hàng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ khách hàng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi), cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao dịch viên (Khu vực Khánh Hòa, Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên (Khu vực Khánh Hòa, Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu), cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao dịch viên Quỹ (TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên Quỹ (TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

03/01/2019

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc phòng giao dịch, cụ thể như sau:

29/12/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên Khai thác số liệu

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Khai thác số liệu, cụ thể như sau:

25/12/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản trị hệ thống

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản trị hệ thống, cụ thể như sau:

25/12/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên Phòng Kỹ thuật hạ tầng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Phòng Kỹ thuật hạ tầng, cụ thể như sau:  

25/12/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Xây dựng cơ bản – Hội sở

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Xây dựng cơ bản – Hội sở, cụ thể như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập dự toán, bóc tách khối lượng, hạng mục xây dựng cơ bản, M&E, báo trộm, báo cháy… Đọc & hiểu bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện […]

15/12/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch (KV HCM)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch (KV HCM), cụ thể như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tổ chức việc xây dựng, phân bổ, giám sát tiến độ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao đến từng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ nhằm đạt được các […]

15/12/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ngãi), cụ thể như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: – Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm […]

15/12/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao dịch viên (Khu vực Khánh Hòa, Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên (Khu vực Khánh Hòa, Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu), cụ thể như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện xử lý giao dịch nghiệp vụ tại quầy. Thực hiện các giao dịch thu chi tiền mặt, quản lý ACAP. Thực hiện công tác […]

15/12/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Nghiệp vụ Giao dịch ngân quỹ – Phòng Vận hành giao dịch & Ngân quỹ – Khối Vận hành

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Nghiệp vụ Giao dịch ngân quỹ – Phòng Vận hành giao dịch & Ngân quỹ – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển khách hàng VIP – Phòng Phát triển khách hàng VIP – Hội sở

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển khách hàng VIP – Phòng Phát triển khách hàng VIP – Hội sở, cụ thể như sau:

21/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao dịch viên (Khu vực Khánh Hòa, Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên (Khu vực Khánh Hòa, Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu), cụ thể như sau:

16/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao Dịch Viên (Khu vực TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên (Khu vực TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

15/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao Dịch (Khu vực Hà Nội)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao Dịch (Khu vực Hà Nội), cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

13/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng), cụ thể như sau:

09/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng tín dụng – Phòng Quản lý chất lượng tín dụng – Khối Tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng tín dụng – Phòng Quản lý chất lượng tín dụng – Khối Tín dụng, cụ thể như sau:

08/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh Vốn – Phòng Kinh doanh Vốn

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh Vốn – Phòng Kinh doanh Vốn, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – Khu vực Tp.Hồ Chí Minh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – Khu vực Tp.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/ Nhân viên kinh doanh (Hải Phòng)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/ Nhân viên kinh doanh (Hải Phòng), cụ thể như sau:

02/11/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (Call Center) – Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (Call Center) – Trung tâm Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch (Tp.HCM)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch (Tp.HCM), cụ thể như sau:

04/10/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh (Tp.HCM)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh (Tp.HCM), cụ thể như sau:

02/10/2018

Facebook
1 / 3123