VietBank

ACB tuyển dụng 540 thực tập viên

Lấy cảm hứng từ những lo lắng ngổn ngang của các bạn sinh viên năm cuối khi sắp bước vào thị trường lao động cũng giống như một khối rubik chưa hoàn thiện, câu chuyện The Next Banker 2019 năm nay muốn kể với các bạn chính là làm cách nào để Giải mã được khối rubik sự […]

03/10/2018

MBBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống cụ thể như sau:

05/09/2018

vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (Call Center) – Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (Call Center) – Trung tâm Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch (Tp.HCM)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao dịch (Tp.HCM), cụ thể như sau:

04/10/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh (Tp.HCM)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh (Tp.HCM), cụ thể như sau:

02/10/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kiểm soát giao dịch thẻ – Trung Tâm Thẻ – Hội sở

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kiểm soát giao dịch thẻ – Trung Tâm Thẻ – Hội sở, cụ thể như sau:

01/10/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Phát hành thẻ/PIN – Phòng Quản lý hoạt động thẻ – Trung tâm thẻ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Phát hành thẻ/PIN – Phòng Quản lý hoạt động thẻ – Trung tâm thẻ, cụ thể như sau:

26/09/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực Đà Nẵng), cụ thể như sau:

23/09/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực ĐNB và ĐBSCL)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Khu vực ĐNB và ĐBSCL), cụ thể như sau:

22/09/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

07/09/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Hà Nội)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Hà Nội), cụ thể như sau:

05/09/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Giao dịch ngân quỹ – Phòng Vận hành giao dịch & Ngân quỹ – Khối Vận hành

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Giao dịch ngân quỹ – Phòng Vận hành giao dịch & Ngân quỹ – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

31/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Thanh Toán Viên – Phòng Vận hành giao dịch & Ngân quỹ – Khối Vận hành

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Thanh Toán Viên – Phòng Vận hành giao dịch & Ngân quỹ – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

30/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kiểm soát tín dụng/Quản lý tín dụng (TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kiểm soát tín dụng/Quản lý tín dụng (TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ), cụ thể như sau:

29/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định KHDN – Phòng Tín dụng Doanh nghiệp – Khối Tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Tái thẩm định KHDN – Phòng Tín dụng Doanh nghiệp – Khối Tín dụng, cụ thể như sau:

17/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Chính sách Tín dụng – Phòng QLRRTD

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Chính sách Tín dụng – Phòng QLRRTD, cụ thể như sau:

16/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng – Phòng QLRRTD

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng – Phòng QLRRTD, cụ thể như sau:

15/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên chấm điểm và xếp hạng Tín dụng – Phòng QLRRTD

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên chấm điểm và xếp hạng Tín dụng – Phòng QLRRTD, cụ thể như sau:

09/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Hợp tác kinh doanh – Phòng Hợp tác kinh doanh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Hợp tác kinh doanh – Phòng Hợp tác kinh doanh, cụ thể như sau:

08/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Dịch vụ khách hàng (Inbound) – Phòng Chăm sóc khách hàng – TT Dịch vụ khách hàng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Dịch vụ khách hàng (Inbound) – Phòng Chăm sóc khách hàng – TT Dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

02/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy bán – Phòng Doanh nghiệp SME – Khối Doanh nghiệp

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy bán – Phòng Doanh nghiệp SME – Khối Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

01/08/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý bán – Phòng Doanh nghiệp SME – Khối Doanh nghiệp

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý bán – Phòng Doanh nghiệp SME – Khối Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

30/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên – Quản trị hệ thống Corebanking – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên – Quản trị hệ thống Corebanking – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank, cụ thể như sau:

30/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên – Khai thác số liệu & Phát triển báo cáo – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên – Khai thác số liệu & Phát triển báo cáo – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank, cụ thể như sau:

27/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên – Nhóm Phát triển Ứng dụng & Tích hợp Hệ thống – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên – Nhóm Phát triển Ứng dụng & Tích hợp Hệ thống – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank, cụ thể như sau:

26/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng nhóm – Quản trị hệ thống & hỗ trợ người dùng – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng nhóm – Quản trị hệ thống & hỗ trợ người dùng – Ban dự án chuyển đổi Corebanking Vietbank, cụ thể như sau:

25/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ phận Kinh doanh, cụ thể như sau:

23/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán quản trị & MIS – Phòng Tài chính

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán quản trị & MIS – Phòng Tài chính, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Doanh nghiệp – K.Cá nhân

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Doanh nghiệp – K.Cá nhân, cụ thể như sau:

19/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Phát triển dịch vụ chấp nhận Thẻ – Trung tâm thẻ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Phát triển dịch vụ chấp nhận Thẻ – Trung tâm thẻ, cụ thể như sau:

17/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ – K.Cá nhân

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ – K.Cá nhân, cụ thể như sau:

16/07/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Chống Rửa Tiền – K.Quản lý rủi ro

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Chống Rửa Tiền – K.Quản lý rủi ro, cụ thể như sau:

16/07/2018

Facebook
1 / 212