VietBank

vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên Vận hành 24/7 – Phòng Vận hành hệ thống – Khối CNTT

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Vận hành 24/7 – Phòng Vận hành hệ thống – Khối CNTT, cụ thể như sau:

15/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Kiểm thử phần mềm

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Kiểm thử phần mềm, cụ thể như sau:

15/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao Dịch (Hà Nội)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng Giao Dịch (Hà Nội), cụ thể như sau:

13/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao Dịch Viên (Long An)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên (Long An), cụ thể như sau:

13/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên (TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

12/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Đà Nẵng, Khánh Hòa)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Đà Nẵng, Khánh Hòa), cụ thể như sau:

12/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An), cụ thể như sau:

11/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ), cụ thể như sau:

11/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

09/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng, cụ thể như sau:

09/06/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán quản trị & MIS – Phòng Tài chính

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán quản trị & MIS – Phòng Tài chính, cụ thể như sau:

28/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Digital Marketing

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Digital Marketing, cụ thể như sau:

26/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Marketing kinh doanh KHCN

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Marketing kinh doanh KHCN, cụ thể như sau:

25/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát hành PIN – Phòng Quản lý hoạt động Thẻ – Trung tâm Thẻ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát hành PIN – Phòng Quản lý hoạt động Thẻ – Trung tâm Thẻ, cụ thể như sau:

24/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát hành Thẻ – Phòng Quản lý hoạt động Thẻ – Trung tâm Thẻ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát hành Thẻ – Phòng Quản lý hoạt động Thẻ – Trung tâm Thẻ, cụ thể như sau:

24/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Kế toán Thẻ – Phòng Quản lý hoạt động Thẻ – Trung Tâm Thẻ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Kế toán Thẻ – Phòng Quản lý hoạt động Thẻ – Trung Tâm Thẻ, cụ thể như sau:

23/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Thẻ – Phòng Quản lý hoạt động Thẻ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Thẻ – Phòng Quản lý hoạt động Thẻ, cụ thể như sau:

23/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Xây dựng cơ bản

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Xây dựng cơ bản, cụ thể như sau:

22/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý rủi ro tín dụng – Phòng Quản lý rủi ro tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý rủi ro tín dụng – Phòng Quản lý rủi ro tín dụng, cụ thể như sau:

22/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Kinh doanh (TP.Hồ Chí Minh)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Kinh doanh (TP.Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

21/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Môi giới ngoại hối – Phòng Kinh doanh vốn – Khối Thị trường tài chính

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Môi giới ngoại hối – Phòng Kinh doanh vốn – Khối Thị trường tài chính, cụ thể như sau:

21/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Phát triển dịch vụ chấp nhận Thẻ – Trung tâm thẻ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Phát triển dịch vụ chấp nhận Thẻ – Trung tâm thẻ, cụ thể như sau:

19/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Thẻ – Trung Tâm Thẻ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Thẻ – Trung Tâm Thẻ, cụ thể như sau:

19/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát triển mạng lưới

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Phát triển mạng lưới, cụ thể như sau: MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm mặt bằng, đàm phán thuê/mua địa điểm làm trụ sở Ngân hàng tại địa bàn cấp trên phân công. – Chuẩn bị hồ sơ PTHT, làm việc với cơ quan […]

17/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Pháp lý Ngân hàng- Phòng Pháp lý & Tuân thủ – Khối Quản lý rủi ro

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Pháp lý Ngân hàng- Phòng Pháp lý & Tuân thủ – Khối Quản lý rủi ro, cụ thể như sau:

17/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Nhân viên Thiết kế đào tạo – Phòng Đào tạo

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Thiết kế đào tạo – Phòng Đào tạo, cụ thể như sau:

16/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh sản phẩm ngoại hối

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh sản phẩm ngoại hối, cụ thể như sau:

16/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Giao Dịch Viên

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên, cụ thể như sau:

15/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Trưởng Bộ phận Phát triển ứng dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng Bộ phận Phát triển ứng dụng, cụ thể như sau:

15/05/2018

Facebook
vietbank-banchuan-130x100

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Inbound) – Trung tâm Dịch vụ Khách hàng – Khối Cá nhân

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Inbound) – Trung tâm Dịch vụ Khách hàng – Khối Cá nhân, cụ thể như sau:

14/05/2018

Facebook
1 / 512345