VietBank

Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Phòng Quan hệ khách hàng – Khối Kinh doanh – Hội sở

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Phòng Quan hệ khách hàng – Khối Kinh doanh – Hội sở cụ thể như sau:

05/02/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Cộng tác viên Marketing (phụ trách thiết kế) – Trung tâm Marketing – Hội sở

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Marketing (phụ trách thiết kế) – Trung tâm Marketing – Hội sở cụ thể như sau:

05/02/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng – Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng – Khu vực TP.Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

03/02/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cụ thể như sau:

03/02/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Miền Trung

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Miền Trung cụ thể như sau:

03/02/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực TP.Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

01/02/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Miền Tây

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Miền Tây cụ thể như sau:

01/02/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Miền Bắc

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Miền Bắc cụ thể như sau:

01/02/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển phần mềm Mobile – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển phần mềm Mobile – Khối Dịch vụ Ngân hàng số cụ thể như sau:

14/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Lập trình Mobile – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Lập trình Mobile – Khối Dịch vụ Ngân hàng số cụ thể như sau:

14/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định – Khối Tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định – Khối Tín dụng cụ thể như sau:

12/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát tín dụng – Phòng Vận hành Tín dụng – Khối Vận hành

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát tín dụng – Phòng Vận hành Tín dụng – Khối Vận hành cụ thể như sau:

12/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối – Khối Thị trường tài chính

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối – Khối Thị trường tài chính cụ thể như sau:

12/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Chăm sóc & Phát triển khách hàng VIP – Khối Kinh doanh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chăm sóc & Phát triển khách hàng VIP – Khối Kinh doanh cụ thể như sau:

10/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp lớn & FDI – Khối Kinh doanh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp lớn & FDI – Khối Kinh doanh cụ thể như sau:

10/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giám đốc Quản lý tài sản – Phòng Quản lý tài sản – Trung tâm Dịch vụ Nội bộ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Quản lý tài sản – Phòng Quản lý tài sản – Trung tâm Dịch vụ Nội bộ cụ thể như sau:

10/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giao dịch viên Quỹ – Khu vực Hà Nội

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên Quỹ – Khu vực Hà Nội cụ thể như sau:

08/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Vận hành – Chi nhánh Bình Dương, Chi nhánh Vĩnh Phúc

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Vận hành – Chi nhánh Bình Dương, Chi nhánh Vĩnh Phúc cụ thể như sau:

08/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận An toàn an ninh – Phòng Hành chính quản trị – Trung tâm Dịch vụ nội bộ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận An toàn an ninh – Phòng Hành chính quản trị – Trung tâm Dịch vụ nội bộ cụ thể như sau:

08/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giám đốc Hành chính quản trị – Phòng Hành chính quản trị – Trung tâm Dịch vụ nội bộ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Hành chính quản trị – Phòng Hành chính quản trị – Trung tâm Dịch vụ nội bộ cụ thể như sau:

06/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản lý tài sản – Phòng Quản lý tài sản – Trung tâm dịch vụ nội bộ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản lý tài sản – Phòng Quản lý tài sản – Trung tâm dịch vụ nội bộ cụ thể như sau:

06/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Kiểm soát viên Giao dịch – PGD Đức Hòa – Khu vực Long An

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Kiểm soát viên Giao dịch – PGD Đức Hòa – Khu vực Long An cụ thể như sau:

06/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (Call Center) – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Chăm sóc Khách hàng (Call Center) – Khối Dịch vụ Ngân hàng số cụ thể như sau:

06/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng – Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng – Khu vực TP.Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

04/01/2020

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Kinh doanh (QHKH Cá nhân/Doanh nghiệp) – Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cụ thể như sau:

04/01/2020

Facebook
1 / 812345678