Vietcombank

2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm), cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm), cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vietcombank thông báo tuyển dụng năm 2016

Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng CTV Bán hàng trực tiếp

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng CTV Bán hàng trực tiếp, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quant – Quản lý rủi ro thị trường

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quant – Quản lý rủi ro thị trường , cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên phát triển ứng dụng kênh dịch vụ và thanh toán – P.Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán-TT CNTT

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên phát triển ứng dụng kênh dịch vụ và thanh toán – P.Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán-TT CNTT , cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế/Xây dựng/Quản trị ứng dụng ngân hàng – P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế/Xây dựng/Quản trị ứng dụng ngân hàng – P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT, cụ thể như sau:

14/11/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Dự án Vốn tín dụng quốc tế

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Dự án Vốn tín dụng quốc tế, cụ thể như sau:

07/11/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – VCB Nam Sài Gòn

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – VCB Nam Sài Gòn, cụ thể như sau:

18/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin – VCB Nam Sài Gòn, VCB Tân Bình Dương

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin – VCB Nam Sài Gòn, VCB Tân Bình Dương, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (chưa có kinh nghiệm)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (chưa có kinh nghiệm), cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – VCB Hải Phòng, VCB Tân Bình Dương

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – VCB Hải Phòng, VCB Tân Bình Dương, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – VCB Nam Sài Gòn

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – VCB Nam Sài Gòn, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm) – VCB Tây Hồ

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm) – VCB Tây Hồ, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (Chuyên tiếng Trung) – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (Chuyên tiếng Trung) – Chi nhánh, cụ thể như sau:

10/09/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) – Chi nhánh, cụ thể như sau:

06/09/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm), cụ thể như sau:

05/09/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên chuyên trách Sáng kiến Xây dựng hệ thống Quản lý tài sản bảo đảm

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên chuyên trách Sáng kiến Xây dựng hệ thống Quản lý tài sản bảo đảm, cụ thể như sau:

20/07/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng đợt tháng 7 năm 2018

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/04/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng […]

18/07/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC, cụ thể như sau:

17/07/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên, cụ thể như sau:

13/07/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh, cụ thể như sau:

09/07/2018

Facebook
2016-vietcombank-tuyen-dung

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp – Trung tâm Tài trợ thương mại

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp – Trung tâm Tài trợ thương mại, cụ thể như sau:

25/06/2018

Facebook