Vietcombank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng 332 chỉ tiêu tại các chi nhánh toàn hệ thống

Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong những Ngân hàng thương mại có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận luôn nằm trong Top dẫn đầu Ngành Ngân hàng. Đặc biệt, trong 6 năm liên tiếp, VietinBank  là Ngân […]

07/05/2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Xây dựng cơ bản

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Xây dựng cơ bản, cụ thể như sau:

18/05/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Thực tập sinh (Thực tập sinh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Thực tập sinh (Thực tập sinh) cụ thể như sau:

09/05/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin – Chi nhánh (Chuyên viên Công nghệ thông tin – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin – Chi nhánh (Chuyên viên Công nghệ thông tin – Chi nhánh) cụ thể như sau:

26/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh) cụ thể như sau:

26/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh) cụ thể như sau:

23/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh (Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng CNhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh (Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh) cụ thể như sau:

23/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh) cụ thể như sau:

23/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Chuyên viên Công nghệ thông tin – Chi nhánh (Chuyên viên Công nghệ thông tin – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ thông tin – Chi nhánh (Chuyên viên Công nghệ thông tin – Chi nhánh) cụ thể như sau:

23/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh) cụ thể như sau:

23/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh) cụ thể như sau:

19/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh (Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh (Nhân viên Ngân quỹ – Chi nhánh) cụ thể như sau:

19/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Cán bộ-Chuyên viên quản lý dự án CNTT – TT CNTT (Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ – P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Cán bộ-Chuyên viên quản lý dự án CNTT – TT CNTT (Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ – P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT) cụ thể như sau:

17/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị và điều phối dự án – TT CNTT (Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ – P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị và điều phối dự án – TT CNTT (Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ – P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT) cụ thể như sau:

17/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ – P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT (Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ – P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ – P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT (Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ – P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT) cụ thể như sau:

17/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên-Chuyên viên Bảo mật và Quản lý rủi ro CNTT – TT CNTT – Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ, ISO (Chuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ – P.An ninh và quản lý rủi ro CNTT-TT CNTT)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên-Chuyên viên Bảo mật và Quản lý rủi ro CNTT – TT CNTT – Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ, ISO (Chuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ […]

17/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ – P.An ninh và quản lý rủi ro CNTT-TT CNTT

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ – P.An ninh và quản lý rủi ro CNTT-TT CNTT cụ thể như sau:

17/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT (Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT (Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT) cụ thể như sau:

16/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng huyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT (Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng huyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT (Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT) cụ thể như sau:

16/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT (Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT (Chuyên viên Hỗ trợ người dùng/ Hỗ trợ Helpdesk – P.Vận hành-TT CNTT) cụ thể như sau:

16/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý các đề án công nghệ – TSC (Chuyên viên Quản lý các đề án công nghệ – TSC))

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý các đề án công nghệ – TSC (Chuyên viên Quản lý các đề án công nghệ – TSC) cụ thể như sau:

12/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp – Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hồ Chí Minh) (Chuyên viên Tác nghiệp – Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hồ Chí Minh))

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp – Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hồ Chí Minh) (Chuyên viên Tác nghiệp – Trung tâm Tài trợ thương mại (tại TP. Hồ Chí Minh) cụ thể như sau:

12/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh))

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng huyên viên khách hàng – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh cụ thể như sau:

12/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh) cụ thể như sau:

11/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh)

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh) cụ thể như sau:

11/04/2019

Facebook
Ngân hàng Vietcombank tuyển dụng 2019

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh

Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm) – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh, cụ thể như sau:

11/04/2019

Facebook
1 / 212