VPBank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Quản trị – Hồ Chí Minh – TA003

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Quản trị – Hồ Chí Minh – TA003 , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ – Hồ Chí Minh – TA016

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ – Hồ Chí Minh – TA016 , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An – TA050

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An – TA050 , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – DVKH Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc – TA050

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – DVKH Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc – TA050 , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Giám đốc Vùng – TT Miền Bắc KHDN Vi mô – Hà Nội – TA014

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Vùng – TT Miền Bắc KHDN Vi mô – Hà Nội – TA014 , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng System Analyst Team Leader – Hà Nội – TA021

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng System Analyst Team Leader – Hà Nội – TA021 , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ – Khối Tín dụng Tiểu thương – Bắc Giang – TA058

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ – Khối Tín dụng Tiểu thương – Bắc Giang – TA058 , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng – Khối Tín dụng Tiểu thương – Ninh Bình – TA68

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng – Khối Tín dụng Tiểu thương – Ninh Bình – TA68 , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Senior Developer Java – Hà Nội – TA022

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Senior Developer Java – Hà Nội – TA022 , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Business Analyst Expert (DWH Project) – Hà Nội – TA052

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Business Analyst Expert (DWH Project) – Hà Nội – TA052 , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Giám đốc Cao cấp QHKH – Khách hàng Doanh nghiệp Lớn – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Cao cấp QHKH – Khách hàng Doanh nghiệp Lớn – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020 , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Kiểm toán nội bộ – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Kiểm toán nội bộ – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020 , cụ thể như sau:

15/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Chính Kiểm toán nội bộ – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chính Kiểm toán nội bộ – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020 , cụ thể như sau:

15/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài chính IFRS – Hà Nội – TA003

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Chính sách tài chính IFRS – Hà Nội – TA003 , cụ thể như sau:

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên chính Tài chính quản trị Khối Khách hàng Cá nhân – Hồ Chí Minh – TA003

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính Tài chính quản trị Khối Khách hàng Cá nhân – Hồ Chí Minh – TA003 , cụ thể như sau:

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng – Khối Khách hàng Doanh nghiệp – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng – Khối Khách hàng Doanh nghiệp – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020 , cụ thể như sau:

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Chính Tư Vấn Pháp Luật – Hà Nội – TA020

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chính Tư Vấn Pháp Luật – Hà Nội – TA020 , cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và Xây dựng quy trình – Hà Nội – TA050

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và Xây dựng quy trình – Hà Nội – TA050 , cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – CN Hiệp Hòa, CN Bắc Giang – TA050

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – CN Hiệp Hòa, CN Bắc Giang – TA050 , cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên KHDN vừa và nhỏ – TT SME Bắc Giang, Hà Tĩnh – TA014

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên KHDN vừa và nhỏ – TT SME Bắc Giang, Hà Tĩnh – TA014 , cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy hiệu quả – Phòng TTTM và QL Dòng tiền – Hà Nội – TA014

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy hiệu quả – Phòng TTTM và QL Dòng tiền – Hà Nội – TA014 , cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh – Khách hàng Ưu tiên – Hà Nội – TA054

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh – Khách hàng Ưu tiên – Hà Nội – TA054 , cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân – CN Nguyễn Lương Bằng – Hải Dương – TA045

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân – CN Nguyễn Lương Bằng – Hải Dương – TA045 , cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Đầu tư – Hồ Chí Minh – TA054

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Đầu tư – Hồ Chí Minh – TA054 , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBank AMC- Talent Acquisition – Hà Nội

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBank AMC- Talent Acquisition – Hà Nội , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook