VPBank

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Giao Dịch Viên – CN Phú Thọ, Hải Dương – TA050

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên – CN Phú Thọ, Hải Dương – TA050 , cụ thể như sau:

27/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Tài chính Quản trị Khối Khách hàng Cá nhân – Hồ Chí Minh – TA008

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Tài chính Quản trị Khối Khách hàng Cá nhân – Hồ Chí Minh – TA008 , cụ thể như sau:

27/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân – Quảng Bình – TA062

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân – Quảng Bình – TA062 , cụ thể như sau:

27/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân – Bình Dương, Lâm Đồng – TA062

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân – Bình Dương, Lâm Đồng – TA062 , cụ thể như sau:

27/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên – Thừa Thiên Huế – TA062

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên – Thừa Thiên Huế – TA062 , cụ thể như sau:

27/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên – Bình Dương, Lâm Đồng, Gia Lai – TA062

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên – Bình Dương, Lâm Đồng, Gia Lai – TA062 , cụ thể như sau:

27/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng CVCC Thúc đẩy Sản phẩm Bảo hiểm/Bancass Specialist – Đà Nẵng – TA054

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng CVCC Thúc đẩy Sản phẩm Bảo hiểm/Bancass Specialist – Đà Nẵng – TA054 , cụ thể như sau:

26/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng CVCC Tái thẩm định Khách hàng lớn – Hồ Chí Minh – TA008

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng CVCC Tái thẩm định Khách hàng lớn – Hồ Chí Minh – TA008 , cụ thể như sau:

26/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Senior Tester – Hà Nội – TA003

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Senior Tester – Hà Nội – TA003 , cụ thể như sau:

26/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng – Tín dụng Tiểu thương – Hạ Long, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam – TA058

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng – Tín dụng Tiểu thương – Hạ Long, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam – TA058 , cụ thể như sau:

26/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng – Tín dụng Tiểu thương – Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh – TA058

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng – Tín dụng Tiểu thương – Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Ninh – TA058 , cụ thể như sau:

26/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng – Tín dụng Tiểu thương – Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh – TA058

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng – Tín dụng Tiểu thương – Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh – TA058 , cụ thể như sau:

26/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Phân tích và Báo cáo Rủi ro – Hà Nội – TA003

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phân tích và Báo cáo Rủi ro – Hà Nội – TA003 , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Phân tích và Báo cáo Rủi ro – Hà Nội – TA003

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Phân tích và Báo cáo Rủi ro – Hà Nội – TA003 , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Cộng tác viên thu hồi nợ tiểu thương – Hà Nội (Mỹ Đức – Ứng Hòa), Bắc Giang, Vĩnh Phúc

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Cộng tác viên thu hồi nợ tiểu thương – Hà Nội (Mỹ Đức – Ứng Hòa), Bắc Giang, Vĩnh Phúc , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên/Cộng tác viên Xử lý nợ tín chấp qua điện thoại – Hà Nội

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên/Cộng tác viên Xử lý nợ tín chấp qua điện thoại – Hà Nội , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ hiện trường tín chấp (Field Collector) – Hà Nội, Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Bắc Ninh

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ hiện trường tín chấp (Field Collector) – Hà Nội, Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Bắc Ninh , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ tín chấp Khách hàng doanh nghiệp – Hà Nội, Thái Bình – Nam Định, Hải Phòng – Quảng Ninh, Bắc Ninh – Bắc Giang

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBankAMC – Chuyên viên Xử lý nợ tín chấp Khách hàng doanh nghiệp – Hà Nội, Thái Bình – Nam Định, Hải Phòng – Quảng Ninh, Bắc Ninh – Bắc Giang , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên KHDN vừa & nhỏ – Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu – TA014

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên KHDN vừa & nhỏ – Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu – TA014 , cụ thể như sau:

21/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Bình Thuận, Nha Trang, Daklak, Gia Lai, Bình Định – TA014

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Bình Thuận, Nha Trang, Daklak, Gia Lai, Bình Định – TA014 , cụ thể như sau:

21/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Điều Tra – Hồ Chí Minh, Hà Nội

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Điều Tra – Hồ Chí Minh, Hà Nội , cụ thể như sau:

21/02/2020

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại – TP.HCM

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng VPBank AMC – Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại – TP.HCM , cụ thể như sau:

21/02/2020

Facebook