Ôn thi công chức, viên chức

Thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê 2019

Hiện tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ công đã hoàn thành khóa học ôn thi công chức Tổng cục Thống kê, Trung tâm xin thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê dạng Audio (Ghi âm trực tiếp bài giảng của giảng viên) và dạng […]

06/06/2019

Facebook
1 / 512345