Ôn thi công chức, viên chức

ViettinBank tuyển dụng cán bộ Trụ sở chính Quý 2 năm 2018

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại các phòng/ban – Trụ sở chính , cụ thể như sau:

11/04/2018

trung-tam-dao-tao-boi-duong-nghiep-vu-cong-opt

Thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Hiện chúng tôi cung cấp tài liệu cho các bạn ôn thi công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016 cụ thể như sau:

17/10/2016

Facebook
2 / 41234