Ôn thi công chức, viên chức

Ôn thi công chức viên chức

Thông báo lịch ôn thi viên chức giáo dục Hà Nội cấp Mầm non và Tiểu học

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công xin thông báo lịch ôn thi viên chức giáo dục Hà Nội cấp Mầm non và Tiểu học:

01/10/2015

Facebook
Ôn thi công chức viên chức

Thông báo tiếp tục chiêu sinh lớp ôn thi viên chức ngạch Giáo viên Hà Nội

Dựa trên nhu cầu tuyển dụng 4.239 viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội.

28/09/2015

Facebook
Ôn thi công chức viên chức

Thông báo lịch bồi dưỡng kiến thức môn Kiến thức chung(Khai giảng 27-09-2015)

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công xin thông báo lịch bồi dưỡng kiến thức môn Kiến thức chung:

20/09/2015

Facebook
Ôn thi công chức viên chức

Bồi dưỡng kiến thức thi viên chức ngạch giáo viên Hà Nội(Khai giảng: 27-09-2015)

Dựa trên nhu cầu tuyển dụng 4.239 viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội.

29/08/2015

Facebook
Ôn thi công chức, viên chức trực tuyến qua Webcam - Giảm 20% học phí

Bồi dưỡng Kiến thức thi công chức, viên chức trực tuyến qua Webcam – Giảm 20% học phí

Lớp học ôn thi công chức, viên chức trực tuyến qua Webcam ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn học viên trên toàn quốc muốn được học lớp ôn thi công chức, viên chức mà không có điều kiện đến lớp để trực tiếp học.

29/08/2015

Facebook
4 / 41234