Ôn thi công chức, viên chức

Ôn thi công chức viên chức

Thông báo mở lớp ôn thi công chức, viên chức – Lớp K23 (Khai giảng: 23-04-2016)

Dựa trên các yêu cầu ngày càng khó của các kỳ thi công chức cả về chất lượng và mức độ cạnh tranh, dựa trên những yêu cầu ngày càng khắt khe của tiêu chuẩn một trung tâm ôn thi chất lượng cao.

23/03/2016

Facebook
Ôn thi công chức viên chức

Thông báo mở lớp ôn thi công chức, viên chức – Lớp K22 (Khai giảng: 12-03-2016)

Dựa trên các yêu cầu ngày càng khó của các kỳ thi công chức cả về chất lượng và mức độ cạnh tranh, dựa trên những yêu cầu ngày càng khắt khe của tiêu chuẩn một trung tâm ôn thi chất lượng cao.

28/02/2016

Facebook
4 / 512345