Ôn thi công chức, viên chức

Ôn thi công chức viên chức

Thông báo mở lớp ôn thi công chức, viên chức – Lớp K23 (Khai giảng: 23-04-2016)

Dựa trên các yêu cầu ngày càng khó của các kỳ thi công chức cả về chất lượng và mức độ cạnh tranh, dựa trên những yêu cầu ngày càng khắt khe của tiêu chuẩn một trung tâm ôn thi chất lượng cao.

23/03/2016

Facebook
Ôn thi công chức viên chức

Thông báo mở lớp ôn thi công chức, viên chức – Lớp K22 (Khai giảng: 12-03-2016)

Dựa trên các yêu cầu ngày càng khó của các kỳ thi công chức cả về chất lượng và mức độ cạnh tranh, dựa trên những yêu cầu ngày càng khắt khe của tiêu chuẩn một trung tâm ôn thi chất lượng cao.

28/02/2016

Facebook
Ôn thi công chức viên chức

Thông báo lịch học lớp ôn thi công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2015 (Khai giảng: 27-11-2015)

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công xin thông báo lịch học lớp ôn thi công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2015:

17/11/2015

Facebook
Ôn thi công chức viên chức

Thông báo lịch học lớp ôn thi công chức, viên chức K18

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công xin thông báo lịch học lớp ôn thi công chức, viên chức lớp K18:

02/11/2015

Facebook
Ôn thi công chức viên chức

Thông báo lịch học lớp ôn thi công chức, viên chức (Khai giảng: 17-10-2015)

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công xin thông báo lịch học lớp ôn thi công chức, viên chức (Khai giảng: 17-10-2015):

16/10/2015

Facebook
Ôn thi công chức viên chức

Thông báo lịch học lớp ôn thi viên chức Y tế Hà Nội (Khai giảng: 17-10-2015)

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công xin thông báo lịch học lớp ôn thi viên chức Y tế Hà Nội (Khai giảng: 17-10-2015):

16/10/2015

Facebook
4 / 512345