Hỏi đáp và tin tức

22/07/2019

Bác sĩ có được khám, chữa bệnh ngoài giờ tại tỉnh khác?

Người hành nghề được đăng ký hành nghề tại một hoặc nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không được đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau và tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ông Trần Tiến Mừng (Hưng Yên) là bác sĩ chuyên khoa 1, làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, đã có chứng chỉ hành nghề nội khoa do Sở Y tế cấp. Nay, ông Mừng muốn mở phòng khám ngoài giờ với 1 bác sĩ tại tỉnh Thái Bình. Đứng tên chủ phòng khám là bác sĩ tỉnh Thái Bình. Ông Mừng hỏi, ông có được sang tỉnh Thái Bình hành nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Ông đã được Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội. Hiện nay, ông đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên và muốn đăng ký là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ tại tỉnh Thái Bình.

Tại Khoản 7, Điều 12 Nghị định 109/2016/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã quy định “Người hành nghề được đăng ký hành nghề tại một hoặc nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không được đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau và tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Người hành nghề phải bảo đảm hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành nghề đã đăng ký”.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng