Hỏi đáp pháp luật

11/05/2018

Chi phí chuyên gia tư vấn có gồm chi phí đóng bảo hiểm?

Bà Nguyễn Thu Thủy (Hà Nội) hỏi: Chi phí chuyên gia trong dự toán chi phí tư vấn tại Mục XI, Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD có bao gồm chi phí xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) mà doanh nghiệp phải nộp cho chuyên gia không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí chuyên gia xác định trong nội dung dự toán chi phí tư vấn tại Mục XI, phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí đóng BHYT, BHXH, BHTN mà người sử dụng lao động phải đóng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Baochinhphu.vn
Các bài đã đăng