Hỏi đáp pháp luật

06/02/2018

Đăng tải công khai chi phí đưa lao động đi nước ngoài

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đưa người đi lao động ở nước ngoài, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Theo ý kiến của cử tri, hiện nay tình trạng thu phí xuất khẩu lao động của các đơn vị đều cao hơn quy định của Nhà nước, ví dụ như mức thu đi lao động Hàn Quốc quy định chỉ có 7.000 USD nhưng các doanh nghiệp đều thu 10.000 USD, thậm chí có trường hợp nhiều hơn.

Về vấn đề này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:

Hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được tổ chức thực hiện theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong thời gian qua, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được những kết quả nhất định: Số lượng lao động đưa đi tăng dần theo hàng năm; chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài không ngừng được nâng cao; hoạt động của doanh nghiệp dần đi vào nề nếp… Trong 3 năm từ 2014 đến 2016, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn này là xấp xỉ 350 ngàn người.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp trong việc tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài, phối hợp với đối tác và các cơ quan tổ chức có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động ở nước ngoài cũng như báo cáo và đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Trong 10 năm thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực này đã thực hiện việc cấp phép cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; thẩm định và chỉ chấp thuận cho phép thực hiện đối với các hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường tiếp nhận nước ngoài, bảo đảm quyền lợi, chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước tiếp nhận.

Để công khai, minh bạch thông tin đến với người lao động cả nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành các quy định cụ thể về mức chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài (phí môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ). Thông tin cụ thể về chi phí để đi làm việc theo các hợp đồng được Bộ thẩm định cũng đã được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ (www.dolab.gov.vn).

Bên cạnh đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp nhằm phát hiện các sai phạm, chấn chỉnh hoạt động chưa đúng với quy định của pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đặc biệt là các sai phạm của doanh nghiệp về việc thu phí đối với người lao động vượt quá mức quy định.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thu phí, tuyển chọn, đào tạo lao động trước khi xuất cảnh với gần 60 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thu hồi giấy phép của 6 doanh nghiệp và đình chỉ hoạt động của 5 doanh nghiệp, xử phạt 31 doanh nghiệp. Tổng số tiền phạt từ năm 2016 đến hết năm 2017 gần 4 tỷ đồng. Qua công tác kiểm tra, thanh tra, hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đi vào nề nếp hơn, chấp hành việc tuyển chọn, đào tạo và thu tiền của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cử tri phối hợp, thông tin về những trường hợp thu phí cao hơn quy định cho các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý (liên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước, địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, website: (www.dolab.gov.vn).

Nguồn: baochinhphu.vn

Các bài đã đăng