Hỏi đáp pháp luật

12/04/2018

Đối tượng, điều kiện vay vốn ưu đãi mua NƠXH

Đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội (NƠXH), bao gồm: Người có công với cách mạng; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức…

Infographics_nha_o_xa_hoi

Nguồn tin:  baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng