Hỏi đáp và tin tức

12/02/2018

Ðóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải dựa trên quan hệ lao động

Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, tôi đã có sáu năm làm việc tự do. Vừa qua, tôi được tuyển vào làm việc theo diện hợp đồng lao động tại một doanh nghiệp. Nay tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho những năm trước để có sổ BHXH và chuyển sang đóng tiếp tại nơi tôi mới được tuyển dụng có được không? Tôi cần làm những thủ tục gì?

Trả lời: Ðiều 2 Luật BHXH quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Phải là người lao động (NLÐ) làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ ba tháng trở lên (từ ngày 1-1-2018 bao gồm cả người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng); cán bộ công chức viên chức; quân nhân; công an; người là công tác cơ yếu.

Ðiều 85 Luật BHXH quy định về mức đóng và phương thức đóng của NLÐ: NLÐ theo quy định hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất; phương thức đóng được thực hiện ba tháng, sáu tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa NLÐ đi làm việc ở nước ngoài.

Ðiều 86 Luật BHXH quy định về mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động: Hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động theo quy định: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, việc đóng BHXH bắt buộc phải dựa trên quan hệ lao động, thông qua hợp đồng lao động, quyết định việc làm và tiền lương tháng của NLÐ; đối tượng đóng bao gồm cả NLÐ và người sử dụng lao động. Do đó, việc đóng BHXH cho những năm trước khi được tuyển dụng để chuyển sổ BHXH đóng tiếp tại đơn vị mới được tuyển dụng vào làm việc là không có căn cứ theo quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc. Bạn chỉ có thể đóng BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu hoặc đóng cho những năm trước theo quy định về BHXH tự nguyện.

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tôi nghe nói đơn vị sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLÐ. Xin hỏi, điều kiện để được hưởng và cách tính khoản hỗ trợ này như thế nào?

Trần Việt Anh (Hà Nội)

Trả lời: Khoản 1 Ðiều 47 Luật Việc làm quy định: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLÐ quy định tại khoản 1 Ðiều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ðóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho NLÐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ;

b) Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh;

c) Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLÐ;

d) Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khoản 1 Ðiều 4 Nghị định số 28/2015/NÐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và Ðiều 15 Thông tư số 28/2015/TT-BLÐTBXH ngày 31-7-2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Ðiều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NÐ-CP quy định về vấn đề này như sau:

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa một triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá sáu tháng.

Ðối với trường hợp khóa đào tạo được thực hiện tại cơ sở dạy nghề thì mức hỗ trợ kinh phí cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của NLÐ được tính theo tháng, thời gian học thực tế, mức thu học phí của từng nghề hoặc từng khóa đào tạo nghề theo quy định của cơ sở dạy nghề nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Ðiều 4 Nghị định 28/2015/NÐ-CP.

Ðối với trường hợp khóa đào tạo do người sử dụng lao động thực hiện thì mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cụ thể của NLÐ được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa đào tạo nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Ðiều 4 Nghị định 28/2015/NÐ-CP.

Nguồn: nhandan.com.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng