Hỏi đáp pháp luật

11/07/2017

Hưởng phụ cấp kế toán trưởng hay phụ trách kế toán?

Tôi đã vào biên chế năm 2013 của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ninh với chức vụ thủ quỹ. Tháng 10/2016 tôi được điều động sang Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước cùng thuộc Sở Tư pháp với chức vụ kế toán. Trung tâm tôi có duy nhất 1 kế toán là tôi. Vây tôi xin hỏi: Tôi có được hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề kế toán không? Nếu được thì hưởng phụ cấp kế toán trưởng hay phụ trách kế toán? (Tôi đã có chứng chỉ kế toán trưởng).

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định pháp luật hiện hành, các cơ quan, đơn vị phải bố trí người làm kế toán trưởng đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 01/LN-SNV-STC ngày 14/2/2015 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính, cụ thể:

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

– Đối với đơn vị kế toán cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; các đơn vị kế toán khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp trở lên.

– Người được bố trí làm kế toán trưởng phải là công chức, viên chức đang hưởng lương ngạch, chức danh nghề nghiệp A2.2-06.030 (Kế toán viên chính) hoặc A1-06.031 (Kế toán viên) hoặc A0-06a.031 (Kế toán viên cao đẳng) hoặc B-06.032 (Kế toán viên trung cấp) theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

– Người được bổ nhiệm kế toán trưởng phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm đối với người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên và 03 năm kinh nghiệm trở lên đối với người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán cao đẳng hoặc trung cấp.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mặt khác, trong trường hợp cơ quan, đơn vị chưa có người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải bố trí người làm phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa 1 năm tài chính, sau đó phải bổ nhiệm người làm kế toán trưởng theo đúng quy định. Người được bố trí phụ trách kế toán (chưa đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng do chưa đủ thời gian công tác thực tế về kế toán hoặc chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định) phải có đủ các điều kiện tiêu chuẩn quy định về đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ quy định đối với kế toán trưởng theo quy định.

Do thông tin công dân cung cấp chưa đầy đủ về trình độ chuyên môn, chức danh nghề nghiệp hiện giữ, nên chưa có cơ sở để giải đáp câu hỏi của độc giả. Đề nghị công dân căn cứ các quy định nêu trên, để xác định về việc hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề kế toán theo quy định.

Theo:dantri

Các bài đã đăng