Hỏi đáp pháp luật

08/05/2018

Không có quy định hạn chế giáo viên học tập nâng cao trình độ

Trường hợp nhà giáo không thuộc diện được cơ quan quản lý trực tiếp cử đi học thì phải tự sắp xếp công việc, bố trí thời gian và tự túc kinh phí để tham gia khoá học và phải bảo đảm không ảnh hưởng đến công việc được giao.

Ông Đặng Minh Tiến (Khánh Hoà) là giáo viên THCS. Hiện ông muốn học lấy bằng Thạc sĩ theo hình thức tự túc chi trả chi phí học tập. Căn cứ các văn bản hiện hành thì ông chỉ được học ngoài giờ hành chính.

Tuy nhiên, lớp cao học ông Tiến tham gia lại tổ chức học trong giờ hành chính. Ông Tiến hỏi, có văn bản nào có điều khoản tạo điều kiện cho ông được tham gia học hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Đến nay không có văn bản nào hạn chế giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ. Nhà giáo cần xem xét điều kiện của cá nhân theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để đề nghị với nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, liên hệ trực tiếp với cơ sở đào tạo giáo viên để được xem xét, hướng dẫn.

Trường hợp nhà giáo không thuộc diện được cơ quan quản lý trực tiếp cử đi học thì phải tự sắp xếp công việc, bố trí thời gian và tự túc kinh phí để tham gia khoá học và phải bảo đảm không ảnh hưởng đến công việc được giao.

Nguồn: Baochinhphu.vn
Các bài đã đăng