Hỏi đáp pháp luật

16/04/2018

Thời gian được cử đi học có hưởng phụ cấp nghề?

Bà Nguyễn Thị Nhung (Đắk Lắk) hỏi: Trường hợp đi học về chuyên môn y tế nêu tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 64/2009/NĐ-CP được hiểu là những trường hợp nào? Nếu được cử đi học thạc sĩ theo quyết định của Sở Y tế, Sở Nội vụ thì có được phụ cấp ưu đãi nghề theo Thông tư 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCkhông?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Điểm c, Khoản 4, Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định:

“Viên chức y tế, cán bộ, nhân viên quân y không được hưởng phụ cấp ưu đãi quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục trên 3 tháng (trừ các trường hợp đi học về chuyên môn y tế)”.

Các trường hợp thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC đi học về chuyên môn y tế là các trường hợp được cơ quan quản lý trực tiếp có thẩm quyền quyết định cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực phòng bệnh, khám – chữa bệnh, phục hồi chức năng…

Viên chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn thuộc các lĩnh vực nêu trên từ trung cấp lên đại học, từ đại học lên thạc sĩ, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định.

Trường hợp không hưởng phụ cấp ưu đãi nghề y tế

Tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC quy định: “Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế”.

Như vậy, các trường hợp thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC có thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền thì không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế.

Nguồn: Baochinhphu.vn
Từ khóa:

Các bài đã đăng