Hỏi đáp pháp luật

21/06/2017

Thời gian làm tại trường bán công có được tính để xếp lương?

Bà Nguyễn Thị Văn (Bắc Ninh) công tác tại trường mầm non bán công từ năm 1989, đóng BHXH từ tháng 3/2001. Tháng 5/2009, bà được xét tuyển viên chức nhưng chỉ được xếp lương bậc 1 kể từ ngày có quyết định tuyển dụng theo văn bằng hiện có. Bà Văn hỏi, bà có được xếp lương theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 21/6/2007, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2007/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/7/2007 và đã hết hiệu lực từ ngày 15/2/2013.

Chế độ chính sách đối với một số trường hợp trong tuyển dụng cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (nay gọi là tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước) được quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư này như sau:

Đối với trường hợp khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã có thời gian công tác liên tục có đóng BHXH trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước hoặc trước đây là cán bộ, công chức sau đó chuyển ra làm ở các khu vực khác ngoài Nhà nước, nay được tuyển dụng và bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì quá trình công tác có đóng BHXH được xem xét để làm cơ sở xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí được tuyển dụng.

Theo Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập (thuộc giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng) ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì loại hình trường bán công là một trong ba loại hình trường ngoài công lập (bán công, dân lập, tư thục).

Trường hợp bà Nguyễn Thị Văn phản ánh, bà có thời gian  công tác trong trường mầm non bán công từ năm 1989. Tháng 3/2001, bà Văn bắt đầu tham gia đóng BHXH tại trường mầm non bán công. Đến tháng 5/2009, bà Văn được xét tuyển công chức (nay gọi là viên chức) trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước, nhưng chỉ được xếp lương bậc 1 kể từ ngày có quyết định tuyển dụng theo trình độ đào tạo hiện có, mà không được xem xét quá trình công tác có đóng BHXH để xếp ngạch bậc lương theo quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư 04/2007/TT-BNV.

Bởi lẽ, điều kiện để áp dụng quy định này là khi được tuyển dụng vào viên chức đơn vị sự nghiệp Nhà nước, bà Văn phải đã có thời gian công tác liên tục có đóng BHXH trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước; hoặc trước đây bà đã là cán bộ, công chức sau đó chuyển ra làm ở các khu vực khác ngoài Nhà nước, khi được tuyển dụng và bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm, thì quá trình công tác có đóng BHXH đó mới được xem xét để làm cơ sở xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí được tuyển dụng.

Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì loại hình trường bán công (trong đó có trường mầm non bán công) được xác định là trường ngoài công lập.

Thời gian bà Văn công tác liên tục có đóng BHXH tại trường mầm non bán công không phải là thời gian công tác liên tục có đóng BHXH trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước nên bà không thuộc trường hợp được áp dụng quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư 04/2007/TT-BNV.

Theo:baochinhphu

Các bài đã đăng