Hỏi đáp pháp luật

02/07/2018

Thời gian trong quân đội có được cộng nối không?

Ông Trần Văn Thắng (TP. Hà Nội) làm việc tại Sở Thể dục thể thao Hà Nội từ năm 1991, đến tháng 3/1994 ông được gọi nhập ngũ theo cơ quan đến tháng 6/1996 hoàn thành nghĩa vụ trở về cơ quan tiếp tục làm việc đến nay.

Ông Thắng chỉ được tính thời gian đóng BHXH từ 1/1997 đến nay, sau thời gian đi bộ đội về. Ông Thắng hỏi, ông có được tính thời gian đóng BHXH 2 năm trong quân ngũ  không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ông Thắng có thời gian xuất ngũ tháng 6/1996, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 9, Điều 23, Chương VI Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 thay thế Nghị định số 153/2013/NĐ-CP (xuất ngũ sau ngày 15/12/1993).

Vì vậy, thời gian phục vụ trong quân đội từ tháng 3/1994 đến tháng 6/1996 của ông không được ghi nhận thời gian công tác để hưởng BHXH.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Các bài đã đăng