ABBank, Ngân hàng tuyển dụng

11/07/2018

ABBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Danh mục Tín dụng – Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng (Hội sở HCM)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Danh mục Tín dụng – Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng (Hội sở HCM), cụ thể như sau : 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  • Đánh giá cơ chế, qui trình, qui định, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng và đề xuất các cải tiến, điều chỉnh hoặc giải pháp;
  • Rà soát các hồ sơ, tài liệu, qui trình, qui định chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng nhằm đảm bảo tính đồng nhất và giúp kiểm soát, giảm thiểu được các rủi ro;
  • Thiết lập và xem xét các thẩm quyền phê duyệt tín dụng đối với các ngành kinh tế, đối tượng khách hàng (theo định hướng phát triển tín dụng hàng năm cũng như đặc thù hoạt động của từng Đơn vị, vùng miền) và các chính sách quy định hướng dẫn về xử lý nợ xấu;
  • Đánh giá rủi ro từ các sản phẩm tín dụng của các Khối Khách hàng Doanh nghiệp/ Khối Khách hàng Cá nhân;
  • Đề xuất biện pháp, phương án quản lý, hạn chế rủi ro theo sản phẩm cho khách hàng cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp bảo đảm các biện pháp đưa ra mang tính khả thi và tuân thủ theo mọi quy định của ABBANK.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác tại các vị trí phân tích/ thẩm định/ xây dựng chính sách, sản phẩm tại các công ty chứng khoán/ tổ chức tín dụng.
  • Có kiến thức cơ bản về kinh tế, hiểu biết chung về hoạt động Ngân hàng Thương mại.
  • Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng.
HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV QL Danh muc Tin dung_Nguyen Van A)

HẠN NỘP HỒ SƠ Đến hết ngày 20/08/2018

Nguồn:abbank

Các bài đã đăng