ABBank, Ngân hàng tuyển dụng

09/08/2018

ABBank tuyển dụng Thành viên Chuyên trách Hội đồng Tín dụng – Chuyên gia Phê duyệt Cao cấp (Hội sở Hà Nội)

Ngân hàng An Bình hiện đang tuyển dụng Thành viên Chuyên trách Hội đồng Tín dụng – Chuyên gia Phê duyệt Cao cấp (Hội sở Hà Nội), cụ thể như sau : 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Ra quyết định cấp tín dụng/ từ chối cấp tín dụng đối với các hồ sơ trong hạn mức được phân quyền phê duyệt;
 • Tham gia phê duyệt các giao dịch cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác thuộc thẩm quyền từ cấp Hội đồng Tín dụng trở lên.
 • Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng Tín dụng/ Tổng Giám đốc phân công.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành có liên quan.
 • Có tối thiểu 12 năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ ngân hàng và tối thiểu 05 năm trong công tác phê duyệt cấp tín dụng.
 • Nắm vững nghiệp vụ về Tài chính, Ngân hàng;
 • Có chuyên môn về thẩm định tín dụng;
 • Có khả năng ra quyết định phê duyệt cấp tín dụng.
HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN
 • ABBANK – Ngân Hàng TMCP An Bình Tầng 3, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 04 3761 2888 – Gặp Phòng Tuyển dụng.
 • Vui lòng gửi đơn theo mẫu ứng tuyển và gửi về: tuyendunghn@abbank.vn
HẠN NỘP HỒ SƠ Đến hết ngày 07/09/2018

Nguồn:abbank

Các bài đã đăng