BaoVietBank, Ngân hàng tuyển dụng

16/11/2018

BaoVietBank tuyển dụng Lập trình viên

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Lập trình viên, cụ thể như sau :

Ngày hết hạn nộp hồ sơ05/12/2018

Địa điểm làm việc
 • Hội sở (Hà Nội)
Mô tả công việc:
 • Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/chỉnh sửa hệ thống Corebanking T24; hệ thống thẻ Way4; Các hệ thống kênh giao tiếp điện tử: Internet Banking, Mobile Banking, SMS banking, Payment Gateway, E-Commerce … ; Các hệ thống hỗ trợ MIS, FTP …
 • Tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và nâng cấp hệ thống Core Banking, Hệ thống thẻ, DataWarehouse…
 • Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng ứng dụng vào hoạt động của BAOVIET Bank
 • Tiếp nhận chuyển giao, đào tạo công nghệ từ các đối tác.
 • Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.
 • Tuân thủ Nội quy lao động của Ngân hàng.
Điều kiện dự tuyển Yêu cầu về học vấn:

 • Tốt nghiệp Đại học ngành đào tạo Công nghệ Thông tin, Toán tin ứng dụng, Điện tử viễn thông.
 • Có khả năng lập trình với một trong các ngôn ngữ như: Info Basic, Visual Basic, dotNet, Java, XML và các cơ sở dữ liệu Oracle, SQL server, jBase…

Các kỹ năng khác:

 • Tiếng Anh tối thiểu đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật.
 • Tin học văn phòng (Word, Excel, Visio…) tốt
 • Sức khỏe tốt
 • Có tư duy tốt, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
 • Có khả năng lập kế hoạch công việc, quản lý thời gian, quản lý văn bản tài liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt.

Yêu cầu về kinh nghiệm:

 • Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống T24 và hệ thống Thẻ Way4
 • Ưu tiên ứng viên Có hiểu biết về ISO message 8583, NDC++, Diebold912, EMV, ATM, POS, NAC/NCC, HSM.
 • Ưu tiên ứng viên Có kiến thức về SOA, OOP, OOAD; DataWareHouse, BI
 • Ưu tiên ứng viên Hiểu biết về hệ điều hành Windows/Unix/Linux

Nguồn:baovietbank

Các bài đã đăng