BIDV, Ngân hàng tuyển dụng

28/04/2018

BIDV thông báo tuyển dụng tập trung 907 chỉ tiêu năm 2018

BIDV thông báo tuyển dụng tập trung 907 chỉ tiêu năm 2018 như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

TT Vị trí Số lượng
 1 Chuyên viên Kế toán 06 cán bộ
 2 Nhân viên Lao động tiền lương 02 cán bộ
 3 Nhân viên Quản lý khách hàng 45 cán bộ
 4 Nhân viên Công nghệ thông tin 04 cán bộ
 5 Nhân viên Giao Dịch Viên 56 cán bộ
 6 Chuyên viên Công nghệ thông tin 02 cán bộ
 7 Chuyên viên tổ chức nhân sự 03 cán bộ
 8 Chuyên viên Giao Dịch Viên 120 cán bộ
 9 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp 03 cán bộ
 10 Chuyên viên Quản trị tín dụng 12 cán bộ
 11 Chuyên viên Quản lý khách hàng 654 cán bộ

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:

1. Điều kiện chung:

+ Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

+ Tuổi đời không quá 35;

+ Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chi tiết của từng vị trí ứng tuyển xem tại đây, phân nhóm đơn vị xem tại đây;

3. Bản mô tả công việc:

VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH MÔN THI NGHIỆP VỤ
 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Quản lý khách hàng

– Tham gia thực hiện các chương trình Marketing của BIDV, Chi nhánh đối với khách hàng;

– Tham gia thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh;

– Tìm kiếm, lựa chọn đối tượng khách hàng mục tiêu;

– Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng nhằm tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV;

– Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng; tư vấn cho khách hàng lựa chọn, sử dụng hợp lý các sản phẩm, dịch vụ của BIDV; đàm phán với khách hàng về các điều kiện liên quan đến quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (nếu cần);

– Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng về tất cả các sản phẩm, dịch vụ của BIDV; đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc đáp ứng nhu cầu khách hàng theo quy trình, quy định.

– Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách của BIDV.

 

 

 

 

 

 

 

Tài chính Tín dụng

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Chuyên viên Quản lý rủi ro

–   Phân tích toàn diện các hồ sơ, đề xuất tín dụng/đề xuất đầu tư của khách hàng; rà soát, đánh giá rủi ro tín dụng/đầu tư một cách độc lập; Lập báo cáo thẩm định rủi ro và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

–    Triển khai thực hiện các chính sách, quy định của BIDV về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), quản lý rủi ro tác nghiệp và công tác phòng chống rửa tiền của Chi nhánh;

–    Phân tích, đánh giá, đo lường, kiểm soát rủi ro, đề xuất các biện pháp xử lí và thực hiện báo cáo.

 

 

 

 

Tài chính Tín dụng

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH MÔN THI NGHIỆP VỤ
 

3

 

Chuyên viên Quản trị tín dụng

Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ tín dụng; lập tờ trình giải ngân, phát hành bảo lãnh, điều chỉnh tín dụng; báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Tài chính Tín dụng

 

 

4

 

 

Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp

– Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của đơn vị;

– Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh;

– Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh;

– Tham gia công tác quản lý, đánh giá tổng thể hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

 

 

Tài chính Tín dụng

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Giao dịch viên

–   Thực hiện các giao dịch bán sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng tại quầy giao dịch;

–    Thực hiện công tác phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch phát sinh. phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ;

–   Thực hiện marketing/bán các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tại quầy giao dịch. Đầu mối tập hợp các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo và có đề xuất cải tiến để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng;

–    Đầu mối đóng góp các ý kiến để cải tiến, sửa đổi quy trình, quy định các nghiệp vụ có liên quan;

–    Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác.

 

 

 

 

 

Kế toán, thanh toán trong nước

 

6

 

Chuyên viên Kế toán

–   Trực tiếp xử lý hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh tại phân hệ kế toán tổng hợp và phân hệ quản lý nội bộ;

–    Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo phòng trong công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản của chi nhánh.

 

Kế toán, thanh toán trong nước

 

 

7

 

 

Chuyên viên Tổ chức Nhân sự

–   Trực tiếp quản lý dữ liệu nhân sự, thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng đối với cán bộ.

–   Tham gia đề xuất, Tham mưu với lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị về triển khai thực hiện công tác tổ chức nhân sự và phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị.

 

 

Quản trị nhân sự

 

8

 

Chuyên viên CNTT

– Trực tiếp Thực hiện quản trị, vận hành, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi nhánh theo phân công của cấp có thẩm quyền;

– Trực kỹ thuật, xử lý sự cố, bảo trì hệ thống máy móc thiết bị và các chương trình phần mềm theo kế hoạch và phân công của cấp có thẩm quyền.

 

Công nghệ thông tin

 VỊ TRÍ NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ:

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH MÔN THI NGHIỆP VỤ
 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên Quản lý Khách hàng

– Tham gia thực hiện các chương trình Marketing của BIDV, Chi nhánh đối với khách hàng cá nhân;

– Tìm kiếm, lựa chọn đối tượng khách hàng mục tiêu;

– Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng nhằm tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của BIDV;

– Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng; tư vấn cho khách hàng lựa chọn, sử dụng hợp lý các sản phẩm, dịch vụ của BIDV; phố hợp với Chuyên viên cấp 7 đàm phán với khách hàng về các điều kiện liên quan đến quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (nếu cần);

– Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng về tất cả các sản phẩm, dịch vụ của BIDV; đề xuất cấp có thẩm quyền (dưới sự hướng dẫn của chuyên viên cấp 7) quyết định việc đáp ứng nhu cầu khách hàng theo quy trình, quy định;

– Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách ngân hàng bán lẻ của BIDV.

 

 

 

 

 

 

 

Tài chính Tín dụng

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Nhân viên Giao dịch viên

–   Thực hiện các giao dịch bán sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng tại quầy giao dịch;

–    Thực hiện công tác phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch phát sinh. phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ;

–   Thực hiện marketing/bán các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tại quầy giao dịch. Tiếp thu ý kiến phản hồi của khách hàng để phản ánh với lãnh đạo hoặc có các đề xuất cải tiến để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

 

 

 

Kế toán, thanh toán trong nước

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH MÔN THI NGHIỆP VỤ
 

 

3

 

 

Nhân viên Lao động tiền lương

–   Thực hiện quản lý dữ liệu nhân sự, thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng đối với cán bộ trên cơ sở hướng dẫn cụ thể của Lãnh đạo phòng/chuyên viên được giao phụ trách;

–    Đầu mối thực hiện các báo cáo, mẫu biểu thống kê liên quan đến công tác nhân sự tại Chi nhánh.

 

 

Quản trị nhân sự

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Nhân viên Công nghệ thông tin

–   Trực tiếp thực hiện quản trị, vận hành, triển khai theo phân công có quy trình – quy định hoặc hướng dẫn cụ thể bằng tài liệu của cấp có thẩm quyền các hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi nhánh;

–    Trực kỹ thuật, bảo trì, xử lý sự cố theo kế hoạch, phân công và hướng dẫn cụ thể bằng tài liệu của cấp có thẩm quyền các hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi nhánh;

–   Thực hiện, vận hành, triển khai các các hoạt động Công nghệ thông tin của BIDV tại Chi nhánh theo sự giám sát của cán bộ phân công quản lý, giám sát, hỗ trợ.

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHI NHÁNH CỦA BIDV: xem tại đây

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XEM XÉT ĐẶC CÁCH VÀO VÒNG PHỎNG VẤN, KHÔNG PHẢI THI VIẾT VÒNG 2:

– Sinh viên tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, hệ chính quy, tập trung, dài hạn (không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học văn bằng 2, liên thông lên Đại học) tại các trường đại học sau:

+ Đại học Kinh tế quốc dân

+ Học viện Ngân hàng

+ Học viện Tài chính

+ Đại học Ngân hàng Tp.HCM

+ Đại học Kinh tế Tp.HCM

+ Đại học Kinh tế – Đại học quốc gia HN

+ Đại học Ngoại thương

* Không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin

– Sinh viên đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế về chuyên ngành học tập, nghiên cứu phù hợp với yêu cầu công việc tại vị trí dự tuyển

Các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng khác đáp ứng đầy đủ theo quy định chung.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:  Qua 03 vòng thi:

– Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ

– Vòng 2: Thi viết nghiệp vụ và Tiếng Anh

– Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp

IV. YÊU CẦU HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Xem tại đây

Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian: Từ ngày 03/05/2018 đến 07/05/2018.

Cách thức: nộp hồ sơ trực tuyến tại http://tuyendung.bidv.com.vn.

Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: Số báo danh ứng viên, lịch thi, địa điểm thi, kết quả thi tuyển sẽ được đăng tải trên website tuyển dụng của BIDV tại địa chỉ http://tuyendung.bidv.com.vn và được gửi tới email của thí sinh đủ điều kiện dự thi các vòng.

Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và các yêu cầu khác của BIDV khi làm thủ tục nộp hồ sơ.

Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ thí sinh khai báo không trung thực, chính xác theo hướng có lợi cho thí sinh, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn tin: banker.vn

 

Các bài đã đăng