DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

09/08/2018

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Giám sát An ninh hệ thống

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát An ninh hệ thống, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
TP. Hồ Chí Minh
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/08/2018
 Các nhiệm vụ chính
 • Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình an ninh hệ thống (ANHT) cho tất cả các máy chủ, máy trạm và máy chủ chuyên dụng của DongA Bank.
 • Xây dựng và quản lý, vận hành các hệ thống quản lý giám sát an ninh tổng thể.
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề về ANHT cho nội bộ và các công ty thành viên.
 • Giám sát, rà soát và cảnh báo lỗ hổng an ninh ở cấp độ hệ điều hành, các ứng dụng ở mức hệ thống.
Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Trình độ: Đại học trở lên.
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có 01 năm kinh nghiệm các lĩnh vực liên quan đến an ninh thông tin bao gồm quản lý, vận hành các hệ thống an ninh hoặc tư vấn các vấn đề liên quan đến an ninh thông tin nói chung.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

 • Nắm vững kiến thức về máy tính, mạng, các hệ điều hành, TCP/IP.
 • Chuyên sâu về an toàn máy tính, có khả năng lập trình.
 • Hiểu biết các hệ thống quản lý giám sát an ninh tổng thể và các sản phẩm thiết bị mạng (tường lửa, Switch, Router, Access Points Cisco, Palo Alto, VPN, IDS/IPS, NAC…).
 • Hiểu biết ISO 27001, PCI-DSS.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng