DongA Bank > Ngân hàng tuyển dụng

12/01/2019

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ người dùng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ người dùng, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
TP. Hồ Chí Minh
Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/01/2019
Các nhiệm vụ chính
  1. Tiếp nhận, xác định và xử lý kịp thời các yêu cầu về dịch vụ CNTT trong toàn hệ thống Ngân hàng Đông Á, nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống được thông suốt, an toàn và hiệu quả và các cam kết (SLA) theo đúng quy trình cung cấp dịch vụ CNTT.
  2. Hỗ trợ triển khai các dự án của các Phòng ban khác thuộc Khối Công nghệ khi có yêu cầu.
  3. Thực hiện công việc xử lý cuối ngày (Pre-EOD, Smart Vista, EOD, EOM, EOM-1, EOY).
Yêu cầu công việc
  1. Trình độ: Đại học trở lên.
  2. Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin.
  3. Kinh nghiệm chuyên môn: Có 01 năm kinh nghiệm.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng