DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

09/11/2018

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Quản Trị Cơ Sở Dữ liệu

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản Trị Cơ Sở Dữ liệu, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành TP. Hồ Chí Minh
Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 30/11/2018
Các nhiệm vụ chính

 • Thiết kế, xây dựng, tiếp nhận và vận hành toàn bộ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc đảm bảo an toàn cho toàn bộ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng.
 • Thực hiện công việc đảm bảo toàn bộ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng hoạt động ổn định và hiệu quả.
Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Trình độ: Đại học trở lên.
 • Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin …
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm 01 năm trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, ưu tiên có kinh nghiệm triển khai và quản trị các hệ thống RAC, Dataguard, DWH.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kiến thức:

 • Có kiến thức chuyên môn về các loại cơ sở dữ liệu như Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL.
 • Có kiến thức về Clustering và HA.
 • Có kiến thức về chiến lược lưu trữ cơ sở dữ liệu.
 • Có kiến thức cơ bản về cơ sở hạ tầng, máy chủ và hệ điều hành Linux.

Kỹ năng:

 • Tổng hợp, phân tích, xác định và giải quyết vấn đề.
 • Thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm.
 • Sắp xếp và lập báo cáo.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng