DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

09/11/2018

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Quản trị ứng dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị ứng dụng, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành TP. Hồ Chí Minh
Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 30/11/2018
Các nhiệm vụ chính

 • Quản trị vận hành các ứng dụng nghiệp vụ ngân hàng.
 • Kiểm tra, xử lý lỗi/sự cố trên ứng dụng.
 • Cung cấp số liệu, thông tin của ứng dụng.
 • Triển khai, cập nhật ứng dụng.
Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Trình độ: Đại học trở lên.
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin …
 • Kinh nghiệm chuyên môn: có kinh nghiệm 01 năm quản trị ứng dụng.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kiến thức:

 • Kiến thức cơ bản về lập trình JAVA.
 • Kiến thức am hiểu về hệ điều hành Linux, Windows, Web Server, Application Server: Tomcat, Jboss, IIS.
 • Kiến thức am hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, PostgreSQL, SQLServer, MySQL.

Kỹ năng:

 • Khả năng sử dụng PL/SQL, PostgreSQL.
 • Khả năng phân tích và xử lý tình huống.
 • Khả năng làm việc nhóm.
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng