DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

08/11/2018

DongABank tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm dữ liệu

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm dữ liệu, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành TP. Hồ Chí Minh
Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 30/11/2018
Các nhiệm vụ chính

 • Triển khai các công việc vận hành ổn định hạ tầng trung tâm dữ liệu.
 • Triển khai các công việc khai thác và vận hành ổn định hạ tầng lưu trữ dữ liệu tập trung và sao lưu dữ liệu dự phòng.
 • Triển khai các công việc khai thác và vận hành ổn định hạ tầng máy chủ.
 • Triển khai các công việc khai thác và vận hành ổn định hạ tầng ứng dụng nền tảng.
 • Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra phục hồi hệ thống CNTT sau thảm họa.
Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Trình độ: Đại học.
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin,
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên sâu về hệ thống lưu trữ dữ liệu và sao lưu dự phòng
 • Kiến thức chuyên sâu về hệ điều hành máy chủ Linux, Windows
 • Kiến thức chuyên sâu về công nghệ ảo hóa VMware
 • Kiến thức chuyên sâu về các dịch vụ mạng (Networking Services)
 • Kiến thức căn bản về hạ tầng Trung tâm dữ liệu
 • Kiến thức căn bản về mạng TCP/IP
 • Kiến thức căn bản về Cơ sở dữ liệu: Oracle, MSSQL, MySQL
 • Kiến thức căn bản về bảo mật hệ thống
 • Hiểu rõ hạ tầng CNTT của DongA Bank và kế hoạch phát triển CNTT của DongA Bank
 • Kiến thức tổng quan về các quy định của DongA Bank, NHNH và Chính phủ Việt Nam liên quan đến Cơ sở hạ tầng CNTT

Kỹ năng:

 • Kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng làm việc độc lập
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng trình bày

Yêu cầu khác:

 • Ngoại ngữ
 • Có tinh thần cầu tiến

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng