DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

30/07/2018

DongABank tuyển dụng Chuyên viên truyền thông

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Chuyên viên truyền thông, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành Tp.Hồ Chí Minh
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/07/2018
 Các nhiệm vụ chính 1. Quản lý, xây dựng, phát triển và duy trì các kênh, công cụ, hoạt động truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp.

2. Đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả truyền thông tại Ngân hàng Đông Á.

3.  Là đầu mối lập kế hoạch và triển khai toàn bộ hoạt động truyền thông nội bộ: phối hợp xây dựng nội dung, phỏng vấn, lấy tin bài cho các kênh TTNB theo kế hoạch định kỳ…

4. Xây dựng quan hệ với các đầu mối thông tin của các phòng ban nội bộ để hỗ trợ quá trình thu thập thông tin.

5. Tham gia xử lý khủng hoảng truyền thông nội bộ.

6. Tham gia tổ chức sự kiện nội bộ của DongA Bank theo trách nhiệm được phân công.

7. Xây dựng quy trình, quy chế, chính sách trong phạm vi công tác.

Yêu cầu

YÊU CẦU CƠ BẢN

1. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Xã hội nhân văn, sư phạm… hoặc các  ngành liên quan đến nhóm ngành Xã hội học, Văn học

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng; ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng

YÊU CẦU KHÁC

1. Kiến thức:
 – Kiến thức sâu về môi trường kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp
 – Hiểu và nắm bát tâm lý đối tượng truyền thông
 – Hiểu biết về dịch vụ Tài chính Ngân hàng
2. Kỹ năng
 – Kỹ năng giao tiếp, liên kết và thu hút đám đông
 – Kỹ năng viết và tổng hợp thông tin
 – Kỹ năng làm việc nhóm
 – Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng