DongA Bank > Ngân hàng tuyển dụng

11/01/2019

DongABank tuyển dụng CV Quản trị hệ thống Ứng dụng

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng CV Quản trị hệ thống Ứng dụng, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
TP. Hồ Chí Minh
Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/01/2019
Các nhiệm vụ chính
  1. Cài đặt và vá lỗi.
  2.  Khắc phục sự cố.
  3. Thực hiện cập nhật.
  4. Đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất.
  5. Thực hiện tinh chỉnh.
  6. Giám sát ứng dụng.
  7. Xây dựng tài liệu.
Yêu cầu công việc
  1. Trình độ: Đại học trở lên.
  2. Chuyên ngành: Công nghệ thông tin …
  3. Kinh nghiệm chuyên môn: có kiến thức về hệ thống CNTT.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng