DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

17/05/2018

DongABank tuyển dụng Giám Đốc chi nhánh

DongA Bank mở ra cơ hội thăng tiến cho tất cả cán bộ nhân viên của mình như nhau. Con đường nghề nghiệp thăng tiến của mỗi thành viên trong đại gia đình DongA Bank sẽ song song với định hướng phát triển của Ngân hàng.

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giám Đốc chi nhánh, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành TP. Hồ Chí Minh
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 01/06/2018
 Các nhiệm vụ chính
 • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính và kế hoạch xử lý nợ hàng năm/quý/tháng của Chi nhánh gắn liền với kế hoạch và mục tiêu chung của Ngân hàng;
 • Hoạch định và quản lý nguồn lực, quản lý ngân sách nhằm đảm bảo chi phí và các nguồn lực được sử dụng hiệu quả và không vượt quá ngân sách đã được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch thay thế, dự phòng khi cần thiết;
 • Chịu trách nhiệm giám sát kết quả thực hiện theo kế hoạch của các PGD trực thuộc;
 • Chỉ đạo và tổ chức triển khai/thực hiện các hoạt động phát triển kinh doanh tại Chi nhánh và hỗ trợ PGD để hoàn thành các chỉ tiêu được giao;
 • Chỉ đạo và tổ chức triển khai/tập huấn, truyền thông và giám sát việc tuân thủ quy trình/quy định/hướng dẫn của Ngân hàng;
 • Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro đối với tất cả các hoạt động tại đơn vị;
 • Phối hợp với các phòng Hội sở để thúc đẩy phát triển kinh doanh với chất lượng dịch vụ tốt nhất đồng thời quản lý/ngăn ngừa/xử lý rủi ro phát sinh và chịu trách nhiệm về kết quả thu hồi/xử lý nợ quá hạn của Chi nhánh;
 • Chủ động phân công nhân sự trực thuộc, thực hiện và tự chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả công việc được giao tại Chi nhánh;
 • Đảm bảo tất cả nhân sự trực thuộc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn/năng lực yêu cầu và không ngừng cải thiện hiệu suất làm việc để hoàn thành tốt các công việc được giao;
 • Chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ lực lượng nhân sự thuộc Chi nhánh, trong đó trực tiếp quản lý nhân sự kinh doanh, nhân sự thẩm định và gián tiếp quản lý nhân sự vận hành, đồng thời phê duyệt, hỗ trợ các công tác về nhân sự của PGD trực thuộc;
 • Thực hiện/Kiểm soát các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh và vận hành tại Chi nhánh. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định;
 • Tham gia các chương trình tuyển dụng và đào tạo trên toàn hệ thống, đảm bảo đúng quy định/ quy trình và hoàn thành các nhiệm vụ được giao hỗ trợ cho các Khối/Phòng/Trung tâm Hội sở;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.
 Yêu cầu

YÊU CẦU CĂN BẢN

 • Trình độ: Đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính – kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Luật, Marketing và các chuyên ngành khác có liên quan.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát rủi ro hoạt động.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực ngân hàng.

Kiến thức:

 • Kiến thức bán hàng.
 • Kiến thức liên quan đến hoạt động vận hành phục vụ khách hàng và kế toán ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên sâu về tín dụng và quản lý rủi ro.
 • Kiến thức và hiểu biết về kinh tế vĩ mô.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng