DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

19/06/2018

DongABank tuyển dụng Giám Đốc Phòng Đầu tư

DongA Bank mở ra cơ hội thăng tiến cho tất cả cán bộ nhân viên của mình như nhau. Con đường nghề nghiệp thăng tiến của mỗi thành viên trong đại gia đình DongA Bank sẽ song song với định hướng phát triển của Ngân hàng.

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Giám Đốc Phòng Đầu tư, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành
TP. Hồ Chí Minh
 Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 30/06/2018
 Các nhiệm vụ chính
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc Khối về việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hàng năm có liên quan đến hoạt động đầu tư của Khối
 • Nghiên cứu, xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư hàng năm của toàn ngân hàng
 • Trực tiếp xây dựng một số sản phẩm có liên quan đến hoạt động đầu tư của Ngân hàng và trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng DongA Bank
 • Trực tiếp hỗ trợ các giải pháp, các yêu cầu hợp lý của các đơn vị trong thẩm quyền.
 • Tham gia phê duyệt các sản phẩm có liên quan đến hoạt động đầu tư các công ty trực thuộc.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám Đốc và Ban Giám đốc Khối
 Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
 • Ưu tiên có kinh nghiệm  ở các tổ chức lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Kiến thức:

 • Thấu hiểu về hệ thống các quan điểm nền tảng của Khối KDNV 
 • Hiểu rõ về định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của DongA Bank 
 • Có kiến thức chuyên sâu về quy trình nghieäp vuï vaø caùc quy ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng đầu tư.
 • Có kiến thức chuyên sâu về luật pháp, các thông lệ quốc tế và các quy định của nhà nước trong việc quản lý hoạt động đầu tư
 • Có kiến thức tổng thể về phân tích tài chính và các nghiệp vụ khác của ngân hàng

Kỹ năng:

 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng quản lý
 •  Kỹ năng tổng hợp và phân tích
 • Kỹ năng trình bày, thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng