DongA Bank > Ngân hàng tuyển dụng

09/10/2019

DongABank tuyển dụng KT – Nhân viên Kế toán thẻ

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng

KT – Nhân viên Kế toán thẻ

, cụ thể như sau:

Thông tin vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

KT – Nhân viên Kế toán thẻ

Ngày hết hạn

30/11/2019

Tỉnh thành

 1. Hồ Chí Minh

Đơn vị/ Phòng ban

 1. KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – KHỐI VH

Thời gian

Toàn thời gian

Mô tả vị trí tuyển dụng

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

 1. Quản lý dữ liệu thẻ toàn Ngân hàng thông qua việc kiểm tra đối chiếu số liệu và kiểm soát các phát sinh nghiệp vụ thẻ với các đơn vị kinh doanh theo đúng quy định.
 2. Cập nhật các giao dịch phát sinh của thẻ nội địa và thẻ quốc tế do DAB hoặc các tổ chức thẻ khác phát hành phát sinh tại DAB, thanh toán công nợ với các đại lý chấp nhận thẻ, các đối tác cung cấp dịch vụ qua thẻ và các tổ chức thẻ có liên kết với DAB.
 3. Cập nhật các giao dịch phát sinh liên quan đến các máy ATM đặt tại các chi nhánh kiều hối Đông Á.
 4. Sọan thảo, ban hành, phổ biến tài liệu nghiệp vụ kế toán: qui định, qui trình, hướng dẫn, biễu mẫu, báo cáo liên quan nghiệp vụ kế toán thẻ. Thực hiện các công việc do lãnh đạo phân công liên quan đến xây dựng sản phẩm, chương trình thuộc nghiệp vụ kế tóan thẻ.
 5. Hỗ trợ, tư vấn chuyên môn nghiệp vụ kế toán thẻ trong toàn hệ thống DongA Bank.
 6. Thiết lập mối quan hệ hợp tác và hiệu quả với các bộ phận khác trong đơn vị kinh doanh.
 7. Đề xuất lên Ban lãnh đạo phòng/ Ban giám đốc khối về cơ chế phối hợp với các bộ phận khác trong phòng, với các khối khác, với đơn vị kinh doanh; thực hiện tốt cơ chế phối hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của bộ phận, của phòng.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng Kế toán.

YÊU CẦU CĂN BẢN

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.
 2. Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên người có thời gian làm việc tại DongA Bank về nghiệp vụ kế toán.

CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

 1. Có kiến thức cơ bản về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, chính sách kế toán, chế độ kế toán và các văn bản pháp luật liên quan : chế độ tài chính, chính sách thuế.
 2. Hiểu cơ bản về cơ chế  xử lý nghiệp vụ kế toán tại các hệ thống ứng dụng Ngân hàng đang áp dụng.

Ứng viên vui lòng đính kèm CV theo mẫu của Ngân Hàng TMCP Đông Á

Ứng tuyển

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng