DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

24/11/2017

DongABank tuyển dụng một số vị trí

DongA Bank mở ra cơ hội thăng tiến cho tất cả cán bộ nhân viên của mình như nhau. Con đường nghề nghiệp thăng tiến của mỗi thành viên trong đại gia đình DongA Bank sẽ song song với định hướng phát triển của Ngân hàng.

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng  một số vị trí, cụ thể như sau:

1 ngày trước KT – Giao dịch viên Bà Rịa – Vũng Tàu

Bình Dương

Bình Thuận

CN VŨNG TÀU

CN BÌNH DƯƠNG

CN BÌNH THUẬN

Toàn thời gian

Toàn thời gian

Toàn thời gian

30/11/2017
1 ngày trước TD – Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Dương

Tây Ninh

PGD SÓNG THẦN

CN TÂY NINH

Toàn thời gian

Toàn thời gian

30/11/2017

Nguồn: tuyendung.dongabank

Các bài đã đăng