DongA Bank, Ngân hàng tuyển dụng

12/10/2018

DongABank tuyển dụng Nhân viên Giám sát ATM.POS và NHĐT

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng Nhân viên Giám sát ATM.POS và NHĐT, cụ thể như sau:

 Tỉnh thành TP. Hồ Chí Minh
Thời gian Toàn thời gian
 Ngày hết hạn 31/10/2018
Các nhiệm vụ chính

  • Giám sát hoạt động vận hành và kiểm soát công tác khắc phục sự cố liên quan ATM & POS trên toàn mạng lưới theo đúng quy định của pháp luật.
  • Giám sát hoạt động camera tại buồng ATM và cung cấp dữ liệu camera theo chỉ đạo trong phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
  • Giám sát hình ảnh thương hiệu liên quan ATM DongA Bank.
  • Đánh giá hiệu quả khai thác mạng lưới ATM & POS.
Yêu cầu

YÊU CU CĂN BN

  • Trình độ: Cao đẳng trở lên.
  • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Điện tử, ưu tiên Công nghê thông tin.
  • Kinh nghim chuyên môn: ưu tiên kinh nghiệm liên quan lĩnh vực ATM/POS.

CÁC NĂNG LC CHUYÊN MÔN

  • Kỹ năng tổng hợp và phân tích.
  • Kỹ năng trình bày, thuyết trình.
  • Kỹ năng báo cáo.

Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng